Consiliul local

 

COMPANENTA CONSILIULUI PIANULOCAL  

Nr. Crt.     Numele și prenumele consilierului
 1   Voisan Lazăr – viceprimar
 2   Candroiu Ana – Consilier
 3   Ciucur Viorel – Consilier
 4   Dobra Marius Ioan – Consilier
 5   Furdui Ana Maria – Consilier
 6   Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
 7   Muntiu Ioan – Consilier
 8   Padean Ioan – Consilier
 9   Savu Gheorghe Petru – Consilier
 10   Timariu Dan Nicolae – Consilier
 11   Tomusca Ioan – Consilier
 12   Trif Florin – Consilier
 13   Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2019

 

 • HCL Nr. 70 din 18.09.2019 – privind Desemnarea președintelui de ședință în lunile octombrie – decembrie 2019
 • HCL Nr. 69 din 18.09.2019 – privind numirea reprezentantului autorității tutelare în Consiliul de Administrație al Ocolulului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 68 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării Organigramei, Statutul personal și Statul de funcții al Ocolului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 67 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării fiscale de salubrizare a comunei Pianu;
 • HCL Nr. 66 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Listei de participare pentru licitație și acorduri de pornire pentru masă lemnoasă destinate valorificării către agenții economici, în anul 2019, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • Anexa 1 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • Anexa 2 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 65 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Pianu, în urma adoptării Codului Administrativ;
 • Anexa – la HCL nr. 65 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 64 din 18.09.2019 – privind Aprobare desemnare reprezentantă despre Pianu local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 63 din 08.09.2019 – privind Aprobarea actualizării valorilor de investigație pentru ”Modernizare străzi Pinilor, Gauri, Valea Sebeșului, Cotîrhău, Ulița La Canton, Tecănel, în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”;
 • Anexa – la HCL nr. 63 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 62 din 18.09.2019 – privind programul de evaluare a studiilor de Fezabilitate pentru regularizarea cursului de apă Valea Leii
 • HCL nr. 61 din 18.08.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • Anexa 1  – la HCL nr. 61 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 60 din 02.08.2019privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2019
 • Anexa la HCL Nr. 60 din 02.08.201
 • HCL Nr. 59 din 02.08.2019privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2019 – privind aprobarea Plăților restante a taxei de salubrizare a comunei Pianu.
 • HCL Nr. 57 din 25.07.2019 – privind aprobarea Corectării HCL Pianu nr. 99 / 17.12.2018 privind propunerea de atribuire a terenului prin ordinul prefectului județului Alba;
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2019 – privind aprobarea Cooperării comunei PIANU, județul Alba din România cu comunitatea MOARA VLASIEI, Județul Ilfov;
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2019 – privind aprobarea Acordului de principiu pentru înfrățirea comunei Pianu, Județul Alba din România cu satul Puhoi, raionul Ialoveni din Republica Modova;
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2019privind  desemnarea președintelui ședinței în perioada iulie – septembrie 2019
 • HCL Nr. 52 din 27.06.2019 – privind Aprobarea revocării domnului Bădilă Ioan Dan din funcția de membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA și inițiarea procedurilor de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA în materie de intrare în se pot lega cu privire la arta 2 la HCL Pianu nr. 67/2018
 • HCL Nr. 51 din 27.06.2019 – privatizarea acordării acordului lemnului de foc cu titlu gratuit pentru populația afectată de inundații
 • HCL Nr. 50 din 24.06.2019 – privind Aprobarea Modificării Inventarului bunurilor de îngrijire a unui domeniu public în comuna Pianu
 • HCL Nr. 49 din 27.06.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL nr. 48 DIN 27.06.2019 –  cauzei privind  desemnarea președintelui ședinței pe lună iunie 
 • HCL Nr. 47 din 28.05.2019 – privind Aprobarea deschiderii procedurilor generale de insolvență a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului
 • HCL Nr. 46 din 28.05.2019 – Documentare privată a tehnologiei de dezlipire Teren – Bazin stocare apa Pianu de Jos („Cărămidărie”)
 • HCL Nr. 45 din 28.05.2019 – privind programul de repartizare a profitului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2017 și pentru anul 2018, se conformează situațiilor și se aprobă;
 • HCL Nr. 44 din 28.05.2019 – privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înființarea rețelelor distribuite și naturale în comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 43 din 28.05.2019privator la întoarcerea „Pastoralului Amenajamentului” pentru persoanele fizice și juridice și păstrarea din domeniul privat în comuna Pianu; 
 • HCL Nr. 42 din 28.05.2019 – privind Aprobarea declarării Comunei Pianu ca Zonă Turistică de Interes Național
 • HCL Nr. 41 din 28.05.2019 – privind programul tarifar distinct pentru beneficiarii serviciilor de salubrizare se calculează conform prevederilor OUG 74/2018.
 • Anexa la HCL Nr. 41 din 28.05.2019
 • HCL Nr. 40 din 28.05.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 23.04.2019 – privind Aprobarea Bugetului Local, un Buget de Venitori Proprii pe anul 2019
 • HCL Nr. 38 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Modernizarea Grădiniței în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 37 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba” și revocarea HCL Pianu nr. 25 / 28.03.2019;
 • HCL Nr. 36 din 23.04.2019 – privind indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,6% conforme Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică
 • Anexa – la HCL Nr. 36 din 23.04.2019
 • HCL Nr. 35 din 23.04.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 34 din 28.03.2019  – privind Aprobarea suplimentară Organigramei, Statutul funcțiilor și statul personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului cu un post de inginer silvic.
 • HCL Nr. 33 din 28.03.2019  – privind aprobarea propunerilor atestării comunei Pianu ca zonă de interes local turistic;
 • HCL Nr. 32 din 28.03.2019  – privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a unui imobil situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp B;
 • HCL Nr. 31 din 28.03.2019  –  privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a unui imobil situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp A;
 • HCL Nr. 30 din 28.03.2019  – privind indicatorii tehnici și economici pentru investigații „Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba” actualizează procedurile finale de achiziție;
 • Anexa – la HCL Nr. 30 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2019  – privind aprobarea contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A UNEI GESTIONĂRI UNOR ACTIVITĂȚI UNOR COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDETUL ALBA, RESPECTI UNIVERSITATEA DE TRANSPORT DEUR. SPECIALE DE DEȘEURI “- pentru LOTUL 2 Tărtăria, îngrijirea cuprinde tarifele de salubritate din ofertă finanțată pentru o anumită asociere SC SERVICE RER ORADEA ECOLOGICĂ SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • Anexa – la HCL Nr. 29 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2019  – privind aprobarea documentării tehnice a primului înscriere la pășunilor “Măgura” și “Tomnatec”;
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2019  – privind Aprobare Raport de evaluare a imobilului în comerțul comercial;
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2019  – privind documentația tehnologică de primă proprietate a unui imobil – Complexul Servicii Sociale Pianu de Jos;
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2019  – privind actualizarea valorilor de investigare pentru “Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2019  –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2019  –  privind  desemnarea președintelui ședinței pe luna martie 
 • HCL Nr. 22 din 22.02.2019  – privind aprobarea Planului anual de acțiune către Comunei Pianu privind Serviciile Sociale.
 • Anexa  – la HCL Nr. 22 din 22.02.201
 • HCL Nr. 21 din 22.02.2019 – privind aprobarea bugetului venitorilor și cheltuielilor către Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2019;
 • anexe  la HCL Nr. 21 din 22.02.2019; 
 • HCL Nr. 20 din 22.02.2019  – privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a Statului personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului;
 • Anexa  1 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • Anexa 2  la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 19 din 22.02.2019  – referitor la programarea cantității de lemn pentru utilizarea locală necesară și valorificarea păstrării UAT Pianu, precum și distribuirea lemnului;
 • HCL Nr. 18 din 22.02.2019  – privind Aprobarea nu poate fi vorba de lemn cu destinație – competiție pentru silvic personal;
 • HCL Nr. 17 din 22.02.2019  – privind Aprobarea de la vânzare pe anul anul 2019 la RAL Ocolul Silvic Pianu
 • HCL Nr. 16 din 22.02.2019  – privind necesitatea de a proteja lemnul material pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu;
 • HCL Nr. 15 din 22.02.2019  – privind modificarea cuantumului a taxei de salubritate și a procedurilor de colectare a consilierului menajere
 • HCL Nr. 14 din 22.02.2019  – privind aprobarea indexării impozitelor și a taxelor locale cu rata inflației;
 • HCL Nr. 13 din 22.02.2019  – privind Aprobarea trecerii suprafeței de 250 mp din CF nr. 74349 Pianu, în domeniul privat al comunei;
 • HCL Nr. 12 din 22.02.2019  – privind  aprobarea fișelor SF, PT și documentația de avizare pentru înființarea rețelelor de distribuire a unui apelor și rețele de canalizare pe str. Strâmturi   În localitatea Pianu de Sus; 
 • HCL Nr. 11 din 22.02.2019  – în ceea ce privește aprobarea efectuării măsurilor și documentelor tehnice de primă scriere pentru Strîmturi din Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 10 din 22.02.2019  – privind documentația tehnică de primire a unei proprietăți în proprietate – Complexul Servicii Sociale din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 9 din 22.02.2019  –  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa la HCL Nr. 9 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 8 din 22.02.2019  –  privirea Aprobării în cadrul Centrului de zi pentru antepreșcolarii din Pianu de Jos
 • HCL Nr. 7 din 22.02.2019  –  referitor la aprobarea Planului de acțiuni / lucrari de interes public local pentru probleme de lucru pentru muncă, beneficiari de ajutor social
 • Anexa la HCL Nr. 7 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 6 din 22.02.2019  – privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 5 din 22.02.2019  – privind  desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2019
 • HCL Nr. 4 din 22.01.2019 – organizarea  privării școlilor pentru anularea școlarului 2019-2020 
 • HCL Nr. 3 din 22.01.2019  privind  stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și un set special de taxe, pentru anul 2019;
 • Anexa  –  la HCL nr. 3 din 22.12.2018
 • HCL Nr. 2 din 22.01.2019  – privind Utilizarea Excedentului bugetar anulare anul 2019
 • HCL Nr. 1 din 22.01.2019  – privind Aprobarea ordinii de zi

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2018

 • HCL Nr. 102 din 17.12.2018  - referitor la Aprobarea necesară pentru comercializare a unei mașini de fabricare a lemnului și tambur auto și crearea cioată din fondul forestier de proprietate publică a Comunei Pianu, pentru anul 2019.
 • Anexa  - la HCL nr. 102 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 101 din 17.12.2018  - privirea listelor de aprobare și a unei părți inițiale de licențiere pentru masa limită destinată valorificării agențiilor economice în anul 2019
 • Anexa  - la HCL nr. 101 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 100 din 17.12.2018  - privind Aprobarea Sponsorizării din Bugetul Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru cadourile de Crăciun
 • HCL Nr. 99 din 17.12.2018  - privind aprobarea propunerilor de atribuire a terenului prin Ordinul Prefectului.
 • HCL Nr. 98 din 17.12.2018  - privind aprobarea Regimului juridic al investigației "Reabilitarea iluminatului public în satul Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 98 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 97 din 17.12.2018  - privind indicatorii tehnici și economici pentru investigare "Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 79 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 96 din 17.12.2018  - privind aprobarea Raportului de informare și consultare publică privind elaborarea PLANULUI GENERAL URBANISTIC AL COMUNEI PIANU și REGULAMENTUL LOCAL AL ​​AFERENTULUI - Etapa elaborare a produselor PUG și RUL și aprobarea introducerii proiectelor PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM în circuitul legal de avizare.
 • HCL Nr. 95 din 17.12.2018  - privind Aprobare rectificare bugetară pentru anul 2018
 • Anexa la HCL nr. 95 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 94 din 17.12.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 93 din 21.11.2018 - privind aprobarea PUZ pentru Reglementare Zonă Agroindustrială.
 • HCL Nr. 92 din 21.11.2018 - privind aprobarea modificării taxei de salubrizare.
 • HCL Nr. 91 din 21.11.2018 - privind contractul de asistență juridică aprobat.
 • HCL Nr. 90 din 21.11.2018 - Privirea programului de finanțare pentru Parohia Ortodoxă Română Pianu de Jos
 • HCL Nr. 89 din 21.11.2018 - Privirea introducerii în teren în privat privat în comuna Pianu și scoaterea la vanzare.
 • HCL Nr. 88 din 21.11.2018 - privind acordarea acordării mandatului special pentru domnul primar Petruse Marin Ioan, reprezentant al Pianuului Local în Adunarea Generală a Asociației „APA ALBA”.
 • Anexe La HCL nr. 88 din 21.11.2018
 • HCL Nr. 87 din 21.11.2018 - privirea Aprobării pentru a ridica ridicarea topo pentru înființarea rețelelor de distribuire a privirii naturale.
 • HCL Nr. 86 din 21.11.2018 - privind planul de aprobare URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUCȚII CLADIRE P + M, LA PARTER, SPAȚIU COMERCIAL, LA MANSARDA LOCUINȚA", beneficiar Cucuian Ovidiu și Cucuian Petru din Strungari;
 • HCL Nr. 85 din 21.11.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 84. din 21.11.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței în luna decembrie 2018 - februarie 2019
 • HCL Nr. 83 din 22.10.2018 - referitor la aprobarea Listei de participare și a situațiilor de pornire pentru masa limită pentru a le acorda valorificări către agenții economici în anul 2018.
 • Anexa - la HCL nr. 83 din 22.10.2018
 • HCL Nr.82 din 22.10.2018 - privind aprobarea bugetului de rectificare pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 2 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 3 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 4 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 81 din 22.10.2018- privind Aprobare angajare avocat.
 • HCL Nr. 80 din 22.10.2018- Privind Rectificarea bugetară pentru anul 2018
 • Anexa - la HCL nr. 80 din 22.10.2018
 • HCL Nr.79 din 22.10.2018 - privind Aprobarea Raportului de evaluare a imobilului în comerțul comercial
 • HCL Nr. 78 din 22.10.2018- privind aprobarea valorilor de investigare a proiectului privind „Modernizarea Căminului Cultural Pianu de Jos, comună Pianu, județul Alba” și aprobarea solicitării pentru scrisori de garanție a FNGCIMM SA IFN
 • HCL Nr. 77 din 22.10.2018 -privind aprobarea serviciului de gestiune a serviciului de alimentare cu apă în comunei Pianu.
 • Anexa la HCL nr. 77 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 76 din 22.10.2018- privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor de îngrijire aparțin domeniului public în comuna Pianu
 • Anexa - la HCL nr. 76 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 75 din 22.10.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 74 din 27.09.2018 - privind aprobarea contractului de mandat, administrator Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 73 din 27.09.2018 - privind aprobarea actualizării actualizate a investigațiilor pentru „Rețeaua de distribuire a apei și un canal de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba”;
 • HCL Nr. 72 din 27.09.2018 - privind Aprobare masă lemnoasă necesară pentru încălzirea instituțiilor publice pentru a face raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 27.09.2018 - privind rectificarea bugetară pentru anul 2018
 • Anexa 1 - la HCL nr. 71 din 27.09.2018
 • HCL Nr. 70 din 27.09.2018 - privind reprezentanții Aprobare Desemnare a Pianuului Local în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnazialei Pianu de Sus
 • HCL Nr. 69 din 27.09.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 68 din 13.08.2018 - privind Aprobare PUD pentru construcția Capelă Mortuară pentru Parohia Ortodoxă Română I Pianu de Sus.
 • HCL Nr. 67 din 13.08.2018- privind revocarea funcțiilor de membru în Consiliul de Administrație al RAL Ocolului Silvic Valea Pianului RA a d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și numirea d-lui Bădilă Ioan Dan în funcția de membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al autorității publice tutelare.
 • HCL Nr. 66 din 13.08.2018 - Privind Revocarea d-lui ing. Ghibu Nicolae Petru din funcția de Șef Ocol, retragerea avizului Nr. 286/2017 pentru Ministerul Apelor și Pădurilor și numărul lor în funcția de Șef de Ocol al d-lui Bădilă Ioan Dan, precum și pot solicita acordarea avizului favorabil din partea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • HCL Nr. 65 din 13.08.2018 - privind organizarea manifestării "Cupa Ținutului Crăiesc 100 - Tradiții și continuitate" în colaborare cu un administrativ din zonă
 • HCL Nr. 64 din 13.08.2018- privind aprobarea documentării tehnicii de depunere a pășunilor din Margini;
 • HCL Nr. 63 din 13.08.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 62 din 13.08.2018- privind desemnarea președintelui ședinței în lunile septembrie - noiembrie 2018
 • HCL Nr. 61 din 25.07.2018- privind Luarea cunoștinței de demisie din funcția de șef de ocol și membru în consiliul de administrație al dlui le. Ghibu Nicolae Petru și aprobă desemnarea, procedurile de desemnare a unui nou membru în Consiliul de Administrație al Ocolului silvic Valea Pianului RA și un șef de ocol.
 • HCL Nr. 60 din 25.07.2018- privind acordarea titlului de „cetățean de onoare la comunei Pianu” cu ocazia manifestării culturale „Festivalul Alba Afroda - Fiii Pianului 2018”
 • HCL Nr. 59 din 25.07.2018- privind Aprobare rectificare bugetară pentru anul 2018
 • Anexa 1 la HCL nr. 59 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2018- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Anexa 1 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 3 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 4 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 5 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 6 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 7 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 8 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 9 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 10 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 57. din 25.07.2018 - privind aprobarea materialelor din organigrama HCL nr. 74/2017 și HCL nr. 24/2018
 • Anexa 1 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2018 - privind Aprobarea corectă temeiului juridic al HCL Pianu nr. 13 / 07.02.2018
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2018- referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru elaborarea documentației SF "Amenajarea pietonalelor, loc de odihnă și petrecere în timp liber în strada Gruiețe 2, în localitatea Pianu
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2018- Privind indicatorul tehnic-economic Aprobarea pentru întocmirea documentației SF- „Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2018- privirea completă a inventarului bunurilor îngrijire a părții domeniului public în comuna Pianu
 • HCL nr. 52 din 25.07.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 51 din 26.06.2018- privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 50 din 26.06.2018- Privind indicatorii tehnici și economici pentru „Modernizarea și dotarea Grădiniței din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba”
 • Anexa 1 la HCL nr.50 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 49 din 26.06.2018 - privind acordarea titlului "Cetățeanul de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • HCL Nr. 48 din 26.06.2018 - privind organizarea agrementului Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 48 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 47 din 26.06.2018 - privind stabilirea comisiei pentru inventarierea suprafețelor de pășuni împărțite
 • HCL Nr. 46 din 26.07.2018 - privitor la instalarea camerelor de luat vederi în comuna Pianu
 • HCL Nr. 45 din 26.06.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 44 din 26.06.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna iunie 2018
 • HCL Nr. 43 din 07.05.2018 - privind Aprobarea Indemnizației consilierilor locali
 • HCL Nr. 42 din 07.05.2018 - privind documentația privind programul în ceea ce privește înscrierea în Cartea Funciară a imobilului Complexul de servicii integrate Pianu, Pianu de Jos
 • HCL Nr. 41 din 07.05.2018 - privind acceptarea ofertei de donație a d-nul Blaga Ioan.
 • HCL Nr. 40 din 07.05.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 07.05.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lună iunie - august 2018
 • HCL Nr. 38 din 19.04.2018 - privind aprobarea Statului de personal și Organigramă Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 37 din 19.04.2018 - privind Acordul de Cooperare pentru Exercitarea Funcției de Audit Public Intern.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 37 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 36 din 19.04.2018 - privind aprobarea documentelor întocmite documente tehnice de desfacere a terenului - Bazin de stocare a apei Pianu de Jos.
 • HCL Nr. 35 din 19.04.2018 - privind Aprobarea DALI modernizare sediu în Primăriei comunei Pianu.
 • HCL Nr. 34 din 19.04.2018 - privind Aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru UAT Pianu
 • HCL Nr. 33 din 19.04.2018 - privind documentarea aprobării tehnicii de dezlipire a pășunilor din Margini
 • HCL Nr. 32 din 19.04.2018 - privind documentarea aprobării documentelor și a unui indicator tehnic-economic pentru modernizarea Grădiniței din Pianu de Sus.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 31 din 19.04.2018 - privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor de îngrijire a domeniului public în comuna Pianu
 • HCL Nr. 30 din 19.04.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2018 - privirea Înființarea aparatului permanent în ceea ce privește localul comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2018 - privind aprobarea bugetului venitorilor și cheltuielilor către Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2018 - privind programul de organizare și funcționare a sistemului local Pianu
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2018 - referitor la propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2018 - privind art. Aprobarea corectă. 1 a HCL nr. 111/18/12/2017
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2018 - privind aprobarea organigramei și a unui stat de funcții
 • Anexa 1 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 3 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 7 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2018 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr.23 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 22 din 28.03.2018 - Aprobarea întocmirii SF pentru alimentarea cu apă și introducerea canalizării pe strada râului din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud.Alba
 • HCL Nr. 21 din 28.03.2018 - privind aprobarea Planului anual de actiune al comunei Pianu privind serviciile sociale
 • Anexa 1 la HCL Nr.21 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 20 din 28.03.2018 - privind Aprobarea întocmirii unei documentații în vederea înscrierii în CF a Clădirii Sediului Primăriei din Pianu de Sus, nr. 94, comuna Pianu, Jud.Alba
 • HCL Nr. 19 din 28.03.2018 - privind Aprobarea PUD pentru construirea Capelă Mortuară pentru comunitatea creștin-ortodoxă Pianu de Jos
 • HCL Nr. 18 din 28.03.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 17 din 28.03.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie - mai 2018
 • HCL Nr. 16 din 07.02.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna februarie 2018
 • HCL NR. 15 din 07.02.2018 - Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL NR. 14 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării și completării HCL nr.97 / 18.12.2017
 • HCL NR. 13 din 07.02.2018 - privind aprobarea avizului în administrarea Ocolului Silvic Valea Pianului RA, a terenului parcelat în locul numit "Corn" în vederea instituirii unui depozit de lemn
 • HCL NR. 12 din 07.02.2018 - privind Aprobarea prelungirii imobilului din Strungari, nr.70, pe o perioadă de 5 ani
 • HCL Nr. 11 din 07.02.2018 - privind Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciilor publice fără personalitate juridică subordonată
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 10 din 07.02.2018 - privind Aprobarea bugetului local și a unui buget al instituției publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 07.02.2018
 • HCL NR. 9 din 07.02.2018 - privind stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 8 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării HCL nr.25/13/03/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Modernizarea străzilor: Pinilor, Găuri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton, Tecănel;
 • Anexa nr. 1