Consiliul local

 

COMPANENTA CONSILIULUI PIANU LOCAL  

Nr. Crt.     Numele și prenumele consilierului
 1   Voisan Lazar – Viceprimar
 2   Candroiu Ana – Consilier
 3   Ciucur Viorel – Consilier
 4   Dobra Marius Ioan – Consilier
 5   Furdui Ana Maria – Consilier
 6   Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
 7   Muntiu Ioan – Consilier
 8   Padean Ioan – Consilier
 9   Savu Gheorghe Petru – Consilier
 10   Timariu Dan Nicolae – Consilier
 11   Tomusca Ioan – Consilier
 12   Trif Florin – Consilier
 13   Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

Hotarari 2019

Hotarari 2018

 • HCL Nr. 102 din 17.12.2018  – privind Aprobarea prețului de vânzare a unei mașini de fabricat lemn la tambur auto și fasonată la cioată din fondul forestier de proprietate publică a Comunei Pianu, pentru anul 2019.
 • Anexa  – la HCL nr. 102 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 101 din 17.12.2018  – privind aprobarea listei de apatrizi și a prețului inițial de licitație pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2019
 • Anexa  – la HCL nr. 101 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 100 din 17.12.2018  – privind Aprobarea Sponsorizării din Bugetul Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru cadourile de Crăciun
 • HCL Nr. 99 din 17.12.2018  – privind aprobarea propunerii de atribuire a terenului prin Ordinul Prefectului.
 • HCL Nr. 98 din 17.12.2018  – privind aprobarea Regimului juridic al investiției “Reabilitarea iluminatului public în satul Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba”
 • Anexa  – la HCL nr. 98 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 97 din 17.12.2018  – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții “Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba”
 • Anexa  – la HCL nr. 79 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 96 din 17.12.2018  – privind aprobarea Raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU si REGULAMENTUL LOCAL AL ​​AFERENTULUI – Etapa elaborarii propunerilor PUG si RUL si aprobarea introducerii proiectului PLAN URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM în circuitul legal de avizare.
 • HCL Nr. 95 din 17.12.2018  – privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa la HCL nr. 95 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 94 din 17.12.2018  – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 83 din 22.10.2018 – privind aprobarea Listei de partizi și a prețului de pornire pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2018.
 • Anexa – la HCL nr. 83 din 22.10.2018
 • HCL Nr.82 din 22.10.2018 – privind aprobarea bugetului de rectificare pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 – la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 2 – la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 3 – la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 4 – la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 81 din 22.10.2018 – privind Aprobare angajare avocat.
 • HCL Nr. 80 din 22.10.2018 – privind Aprobare Rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa – la HCL nr. 80 din 22.10.2018
 • HCL Nr.79 din 22.10.2018 – privind Aprobare Raport de evaluare imobil în vederea vânzării
 • HCL Nr. 78 din 22.10.2018 – privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind “Modernizarea Căminului Cultural Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba” și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN
 • HCL Nr. 77 din 22.10.2018 – privind aprobarea serviciului de gestiune a serviciului de alimentare cu apa al comunei Pianu.
 • Anexa la HCL nr. 77 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 76 din 22.10.2018 – privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • Anexa – la HCL nr. 76 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 75 din 22.10.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 74 din 27.09.2018 – privind aprobarea contractului de mandat, administrator Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 73 din 27.09.2018 – privind aprobarea actualizării investițiilor pentru “Rețeaua de distribuție a apei și un canal de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba”;
 • HCL Nr. 72 din 27.09.2018 – privind Aprobare masă lemnoasă necesară pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 27.09.2018 – privind rectificarea bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 – la HCL nr. 71 din 27.09.2018
 • HCL Nr. 70 din 27.09.2018 – privind Aprobare desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Pianu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnazialei Pianu de Sus
 • HCL Nr. 69 din 27.09.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 68 din 13.08.2018 – privind Aprobare PUD pentru construcție Capelă Mortuară pentru Parohia Ortodoxă Română I Pianu de Sus.
 • HCL Nr. 67 din 13.08.2018 – privind revocarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al RAL Ocolului Silvic Valea Pianului RA a d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și numirea d-lui Bădilă Ioan Dan în funcția de membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al autorității publice tutelare.
 • HCL Nr. 66 din 13.08.2018 – Privind Revocarea d-lui ing. Ghibu Nicolae Petru din funcția de Șef Ocol, retragerea avizului Nr. 286/2017 de către Ministerul Apelor și Pădurilor și numirea în funcția de Șef de Ocol al d-lui Bădilă Ioan Dan, precum și solicitarea acordării avizului favorabil din partea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • HCL Nr. 65 din 13.08.2018 – privind organizarea manifestării “Cupa Ținutului Crăiesc 100 – Tradiții și Continuitate” în colaborare cu unitățile administrative din zonă
 • HCL Nr. 64 din 13.08.2018 – privind aprobarea documentației tehnice de depunere a pășunii din Margini;
 • HCL Nr. 63 din 13.08.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 62 din 13.08.2018 – privind desemnarea președintelui ședinței în lunile septembrie – noiembrie 2018
 • HCL Nr. 61 din 25.07.2018 – privind Luarea la cunoștința de demisie din funcțiile de șef de ocol și membru în consiliul de administrație al dlui le. Ghibu Nicolae Petru și aprobarea desemnării, procedurii de desemnare a unui nou membru în Consiliul de Administrație al Ocolului silvic Valea Pianului RA și a unui șef de ocol.
 • HCL Nr. 60 din 25.07.2018 – privind acordarea titlului de “cetățean de onoare al comunei Pianu” cu ocazia manifestării culturale “Festivalul Alba Afroda – Fiii Pianului 2018”
 • HCL Nr. 59 din 25.07.2018 – privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 la HCL nr. 59 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2018 – privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Anexa 1 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 3 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 4 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 5 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 6 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 7 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 8 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 9 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 10 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 57. din 25.07.2018 – privind aprobarea erorii materialelor din organigrama HCL nr. 74/2017 și HCL nr. 24/2018
 • Anexa 1 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2018 – privind Aprobarea corectării temeiului juridic al HCL Pianu nr. 13 / 07.02.2018
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru elaborarea documentației SF “Amenajarea pietonalelor, loc de odihnă și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, în localitatea Pianu
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2018 – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru întocmirea documentației SF- “Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2018 – privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL nr. 52 din 25.07.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 51 din 26.06.2018 – privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 50 din 26.06.2018 – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizarea și dotarea Grădiniței din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba”
 • Anexa 1 la HCL nr.50 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 49 din 26.06.2018 – privind acordarea titlului “Cetățean de onoare al comunei Pianu” cu ocazia manifestării culturale Festivalul Afroda – Fiii Pianului 2018
 • HCL Nr. 48 din 26.06.2018 – privind organizarea agrementului Festivalul Afroda – Fiii Pianului 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 48 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 47 din 26.06.2018 – privind stabilirea comisiei pentru inventarierea suprafețelor de pășuni împădurite
 • HCL Nr. 46 din 26.07.2018 – privind Aprobarea instalării camerelor de luat vederi în comuna Pianu
 • HCL Nr. 45 din 26.06.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 44 din 26.06.2018 – privind desemnarea președintelui ședinței pe luna iunie 2018
 • HCL Nr. 43 din 07.05.2018 – privind Aprobarea Indemnizației consilierilor locali
 • HCL Nr. 42 din 07.05.2018 – privind Aprobarea documentației în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Complexul de Servicii Integrate Pianu, Pianu de Jos
 • HCL Nr. 41 din 07.05.2018 – privind Acceptarea ofertei de donație de la d-nul Blaga Ioan.
 • HCL Nr. 40 din 07.05.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 07.05.2018 – privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile iunie – august 2018
 • HCL Nr. 38 din 19.04.2018 – privind aprobarea Statului de Personal și Organigramă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 37 din 19.04.2018 – privind Acordul de Cooperare pentru Exercitarea Funcției de Audit Public Intern.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 37 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 36 din 19.04.2018 – privind aprobarea întocmirii documentației tehnice de desfacere a terenului – Bazin de stocare a apei Pianu de Jos.
 • HCL Nr. 35 din 19.04.2018 – privind Aprobarea DALI modernizare sediu al Primăriei comunei Pianu.
 • HCL Nr. 34 din 19.04.2018 – privind Aprobarea întocmirii amenajament pastorală pentru UAT Pianu
 • HCL Nr. 33 din 19.04.2018 – privind aprobarea documentației tehnice de despirație a pășunii din Margini
 • HCL Nr. 32 din 19.04.2018 – privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Grădiniței din Pianu de Sus.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 31 din 19.04.2018 – privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 30 din 19.04.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2018 – privind Înființarea aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2018 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2018 – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Pianu
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2018 – privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2018 – privind Aprobarea corectării art. 1 a HCL nr. 111/18/12/2017
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2018 – privind aprobarea organigramei și a unui stat de funcții
 • Anexa 1 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 3 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 7 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2018 – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr. 23 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 22 din 28.03.2018 – Aprobarea întocmirii SF pentru alimentarea cu apă și introducerea canalizării pe strada râului din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba
 • HCL Nr. 21 din 28.03.2018 – privind aprobarea Planului anual de actiune al comunei Pianu privind serviciile sociale
 • Anexa 1 la HCL Nr. 21 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 20 din 28.03.2018 – privind Aprobarea întocmirii unei documentații în vederea înscrierii în CF a Clădirii Sediului Primăriei din Pianu de Sus, nr. 94, comuna Pianu, Jud. Alba
 • HCL Nr. 19 din 28.03.2018 – privind Aprobarea PUD pentru construirea Capelă Mortuară pentru comunitatea creștin-ortodoxă Pianu de Jos
 • HCL Nr. 18 din 28.03.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 17 din 28.03.2018 – privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2018
 • HCL Nr. 16 din 07.02.2018 – privind desemnarea președintelui ședinței pe luna februarie 2018
 • HCL NR. 15 din 07.02.2018 – Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL NR. 14 din 07.02.2018 – privind Aprobarea modificării și completării HCL nr. 97 / 18.12.2017
 • HCL NR. 13 din 07.02.2018 – privind aprobarea aprobării Ocolului Silvic Valea Pianului RA, a terenului parcelat în locul numit “Corn” în vederea instituirii unui depozit de lemn
 • HCL NR. 12 din 07.02.2018 – privind Aprobarea prelungirii imobilului din Strungari, nr. 70, pe o perioadă de 5 ani
 • HCL Nr. 11 din 07.02.2018 – privind Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciilor publice fără personalitate juridică subordonată
 • Anexa 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 10 din 07.02.2018 – privind Aprobarea bugetului local și a unui buget al instituției publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2018
 • Anexa 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 07.02.2018
 • HCL NR. 9 din 07.02.2018 – privind stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Anexa 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 8 din 07.02.2018 – privind Aprobarea modificării HCL nr. 25/13/03/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții “Modernizarea străzilor: Pinilor, Găuri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton, Tecănel;
 • Anexa nr. 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 7 din 07.02.2018 – privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere pentru strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 6 din 07.02.2018 – privind instituirea taxei speciale de salubrizare
 • HCL Nr. 5 din 07.02.2018 – privind Încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare, prin atribuire directă
 • HCL Nr. 4 din 07.02.2018 – privind Aprobarea organizării școlii pentru anul școlar 2018 – 2019
 • Anexa 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 3 din 07.02.2018 – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa nr. 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 2 din 07.02.2018 – privind aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public pentru persoane fizice aplicate, beneficiarii de ajutor social
 • Anexa 1 – la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 07.02.2018
 • HCL NR. 1 din 07.02.2018 – privind Aprobarea ordinii de zi

Hotarari 2017

Hotarari 2016

Hotarari 2015

Hotarari 2014

Hotarari 2013

Hotarari 2012

Hotarari 2011

Hotarari 2010

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2009

Hotarari 2008