Consiliul local

 

COMPANENTA CONSILIULUI PIANULOCAL  

Nr. Crt.     Numele și prenumele consilierului
 1   Voisan Lazăr – viceprimar
 2   Candroiu Ana – Consilier
 3   Ciucur Viorel – Consilier
 4   Dobra Marius Ioan – Consilier
 5   Furdui Ana Maria – Consilier
 6   Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
 7   Muntiu Ioan – Consilier
 8   Padean Ioan – Consilier
 9   Savu Gheorghe Petru – Consilier
 10   Timariu Dan Nicolae – Consilier
 11   Tomusca Ioan – Consilier
 12   Trif Florin – Consilier
 13   Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2019

 • HCL 60 din 02.08.2019 – privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2019
 • Anexa la HCL Nr. 60 din 02.08.2019
 • HCL Nr. 59 din 02.08.2019privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2019 – privind aprobarea Plăților restante a taxei de salubrizare a comunei Pianu.
 • HCL Nr. 57 din 25.07.2019 – privind aprobarea Corectării HCL Pianu nr. 99 / 17.12.2018 privind propunerea de atribuire a terenului prin ordinul prefectului județului Alba;
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2019 – privind aprobarea Cooperării comunei PIANU, județul Alba din România cu comunitatea MOARA VLASIEI, Județul Ilfov;
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2019 – privind aprobarea Acordului de principiu pentru înfrățirea comunei Pianu, Județul Alba din România cu satul Puhoi, raionul Ialoveni din Republica Modova;
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2019privind  desemnarea președintelui ședinței în perioada iulie – septembrie 2019
 • HCL Nr. 52 din 27.06.2019 – privind Aprobarea revocării domnului Bădilă Ioan Dan din funcția de membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA și inițiarea procedurilor de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA în materie de intrare în se pot lega cu privire la arta 2 la HCL Pianu nr. 67/2018
 • HCL Nr. 51 din 27.06.2019 – privatizarea acordării acordului lemnului de foc cu titlu gratuit pentru populația afectată de inundații
 • HCL Nr. 50 din 24.06.2019 – privind Aprobarea Modificării Inventarului bunurilor de îngrijire a unui domeniu public în comuna Pianu
 • HCL Nr. 49 din 27.06.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL nr. 48 DIN 27.06.2019 –  cauzei privind  desemnarea președintelui ședinței pe lună iunie 
 • HCL Nr. 47 din 28.05.2019 – privind Aprobarea deschiderii procedurilor generale de insolvență a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului
 • HCL Nr. 46 din 28.05.2019 – Documentare privată a tehnologiei de deslipire Teren – Bazin stocare apa Pianu de Jos („Cărămidărie”)
 • HCL Nr. 45 din 28.05.2019 – privind programul de repartizare a profitului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2017 și pentru anul 2018, se conformează situațiilor și se aprobă;
 • HCL Nr. 44 din 28.05.2019 – privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înființarea rețelelor distribuite și naturale în comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 43 din 28.05.2019privator la întoarcerea „Pastoralului Amenajamentului” pentru persoanele fizice și juridice și păstrarea din domeniul privat în comuna Pianu; 
 • HCL Nr. 42 din 28.05.2019 – privind Aprobarea declarării Comunei Pianu ca Zonă Turistică de Interes Național
 • HCL Nr. 41 din 28.05.2019 – privind programul tarifar distinct pentru beneficiarii serviciilor de salubrizare se calculează conform prevederilor OUG 74/2018.
 • Anexa la HCL Nr. 41 din 28.05.2019
 • HCL Nr. 40 din 28.05.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 23.04.2019 – privind Aprobarea Bugetului Local, un Buget de Venitori Proprii pe anul 2019
 • HCL Nr. 38 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Modernizarea Grădiniței în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 37 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba” și revocarea HCL Pianu nr. 25 / 28.03.2019;
 • HCL Nr. 36 din 23.04.2019 – privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,6% conforme Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică
 • Anexa – la HCL Nr. 36 din 23.04.2019
 • HCL Nr. 35 din 23.04.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 34 din 28.03.2019  – privind Aprobarea suplimentară Organigramei, Statul de funcții și statul personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului cu un post de inginer silvic.
 • HCL Nr. 33 din 28.03.2019  – privind Aprobarea propunerii atestării comunei Pianu ca zonă de interes turistic local;
 • HCL Nr. 32 din 28.03.2019  – privind aprobarea prelungirii termenului de folosire a imobilului situat in Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp B;
 • HCL Nr. 31 din 28.03.2019  –  privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a imobilului situat in Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp A;
 • HCL Nr. 30 din 28.03.2019  – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții “Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba” actualizată la finalizarea procedurilor de achiziții;
 • Anexa – la HCL Nr. 30 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2019  – privind aprobarea contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind “DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A UNEI GESTIONĂRI A UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE ȘI TRANSPORTARE A MUNICIPIILOR DE DESEURI ȘI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI “- pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER SERVICE ECOLOGIC ORADEA SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • Anexa – la HCL Nr. 29 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2019  – privind aprobarea documentației tehnice a primului înscriere a pășunilor “Măgura” și “Tomnatec”;
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2019  – privind Aprobare Raport de evaluare imobil în vederea vânzării;
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2019  – privind Aprobare documentatie tehnica de primire a unui imobil – Complex Servicii Sociale Pianu de Jos;
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2019  – privind actualizarea valorii de investiție pentru “Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2019  –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2019  –  privind  desemnarea președintelui ședinței pe luna martie 
 • HCL Nr. 22 din 22.02.2019  – privind aprobarea Planului anual de acțiune al Comunei Pianu privind Serviciile Sociale.
 • Anexa  – la HCL Nr. 22 din 22.02.201
 • HCL Nr. 21 din 22.02.2019 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2019;
 • anexe  la HCL Nr. 21 din 22.02.2019; 
 • HCL Nr. 20 din 22.02.2019  – privind aprobarea organigramei, a Statului de Funcții și a Statului de Personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului;
 • Anexa  1 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • Anexa 2  la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 19 din 22.02.2019  – privind Aprobarea cantității de lemn pentru necesitățile locale și valorificarea din pădurea UAT Pianu, precum și repartizarea lemnului;
 • HCL Nr. 18 din 22.02.2019  – privind Aprobarea cantității de lemn cu destinația – competința pentru personal silvic;
 • HCL Nr. 17 din 22.02.2019  – privind Aprobarea prețurilor de vânzare pe anul 2019 la RAL Ocolul Silvic Pianu
 • HCL Nr. 16 din 22.02.2019  – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu;
 • HCL Nr. 15 din 22.02.2019  – privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare și a procedurii de colectare a deșeurilor menajere
 • HCL Nr. 14 din 22.02.2019  – privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației;
 • HCL Nr. 13 din 22.02.2019  – privind Aprobarea trecerii suprafeței de 250 mp din CF nr. 74349 Pianu, în domeniul privat al comunei;
 • HCL Nr. 12 din 22.02.2019  – privind  aprobarea fișelor SF, PT și documentația de avizare pentru înființarea rețelelor de distribuție a apelor și rețelei de canalizare pe str. Strâmturi   În localitatea Pianu de Sus; 
 • HCL Nr. 11 din 22.02.2019  – privind aprobarea efectuării măsurilor și o documentație tehnică de primă înscriere pentru Strîmturi din Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 10 din 22.02.2019  – privind Aprobarea documentației tehnice de primire a unui imobil – Complex Servicii Sociale din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 9 din 22.02.2019  –  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa la HCL Nr. 9 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 8 din 22.02.2019  –  privind Aprobarea înființării Centrului de zi pentru antepreșcolarii din Pianu de Jos
 • HCL Nr. 7 din 22.02.2019  –  privind aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public local pentru persoanele apte de munca, beneficiari de ajutor social
 • Anexa la HCL Nr. 7 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 6 din 22.02.2019  – privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 5 din 22.02.2019  – privind  desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2019
 • HCL Nr. 4 din 22.01.2019 –  privirea organizării școlilor pentru anularea școlarului 2019-2020 
 • HCL Nr. 3 din 22.01.2019  privind  stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a unui special de taxe, pentru anul 2019;
 • Anexa  –  la HCL nr. 3 din 22.12.2018
 • HCL Nr. 2 din 22.01.2019  – privind Utilizarea Excedentului bugetar anul anul 2019
 • HCL Nr. 1 din 22.01.2019  – privind Aprobarea ordinii de zi

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2018

 • HCL Nr. 102 din 17.12.2018  - privind Aprobarea prețului de vânzare a unei mașini de fabricat lemn la tambur auto și fasonată la cioată din fondul forestier de proprietate publică a Comunei Pianu, pentru anul 2019.
 • Anexa  - la HCL nr. 102 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 101 din 17.12.2018  - privind aprobarea listei de apatrizi și a prețului inițial de licitație pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2019
 • Anexa  - la HCL nr. 101 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 100 din 17.12.2018  - privind Aprobarea Sponsorizării din Bugetul Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru cadourile de Crăciun
 • HCL Nr. 99 din 17.12.2018  - privind aprobarea propunerii de atribuire a terenului prin Ordinul Prefectului.
 • HCL Nr. 98 din 17.12.2018  - privind aprobarea Regimului juridic al investiției "Reabilitarea iluminatului public în satul Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 98 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 97 din 17.12.2018  - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 79 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 96 din 17.12.2018  - privind aprobarea Raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU si REGULAMENTUL LOCAL AL ​​AFERENTULUI - Etapa elaborarii propunerilor PUG si RUL si aprobarea introducerii proiectului PLAN URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM în circuitul legal de avizare.
 • HCL Nr. 95 din 17.12.2018  - privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa la HCL nr. 95 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 94 din 17.12.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 93 din 21.11.2018 - privind aprobarea PUZ pentru Reglementare Zonă Agroindustrială.
 • HCL Nr. 92 din 21.11.2018 - privind aprobarea modificării taxei de salubrizare.
 • HCL Nr. 91 din 21.11.2018 - privind Aprobare contract de asistență juridică.
 • HCL Nr. 90 din 21.11.2018 - privind Aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pianu de Jos
 • HCL Nr. 89 din 21.11.2018 - privind Aprobarea introducerii unui teren in privat privat al comunei Pianu si scoaterea la vanzare.
 • HCL Nr. 88 din 21.11.2018 - privind aprobarea acordării unui mandat special domnului primar Petruse Marin Ioan, reprezentant al Consiliului Local Pianu în Adunarea Generală a Asociației "APA ALBA".
 • Anexe La HCL nr. 88 din 21.11.2018
 • HCL Nr. 87 din 21.11.2018 - privind Aprobarea efectuării ridicării topo pentru înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale.
 • HCL Nr. 86 din 21.11.2018 - privind planul de aprobare URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUCȚII CLADIRE P + M, LA PARTER, SPAȚIU COMERCIAL, LA MANSARDA LOCUINȚA", beneficiar Cucuian Ovidiu și Cucuian Petru din Strungari;
 • HCL Nr. 85 din 21.11.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 84. din 21.11.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței în luna decembrie 2018- februarie 2019
 • HCL Nr. 83 din 22.10.2018 - privind aprobarea Listei de partizi și a prețului de pornire pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2018.
 • Anexa - la HCL nr. 83 din 22.10.2018
 • HCL Nr.82 din 22.10.2018 - privind aprobarea bugetului de rectificare pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 2 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 3 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 4 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 81 din 22.10.2018- privind Aprobare angajare avocat.
 • HCL Nr. 80 din 22.10.2018- privind Aprobare Rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa - la HCL nr. 80 din 22.10.2018
 • HCL Nr.79 din 22.10.2018 - privind Aprobare Raport de evaluare imobil în vederea vânzării
 • HCL Nr. 78 din 22.10.2018- privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind "Modernizarea Căminului Cultural Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba" și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN
 • HCL Nr. 77 din 22.10.2018 -privind aprobarea serviciului de gestiune a serviciului de alimentare cu apa al comunei Pianu.
 • Anexa la HCL nr. 77 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 76 din 22.10.2018- privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • Anexa - la HCL nr. 76 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 75 din 22.10.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 74 din 27.09.2018 - privind aprobarea contractului de mandat, administrator Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 73 din 27.09.2018 - privind aprobarea actualizării investițiilor pentru "Rețeaua de distribuție a apei și un canal de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba";
 • HCL Nr. 72 din 27.09.2018 - privind Aprobare masă lemnoasă necesară pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 27.09.2018 - privind rectificarea bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 - la HCL nr. 71 din 27.09.2018
 • HCL Nr. 70 din 27.09.2018 - privind Aprobare desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Pianu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnazialei Pianu de Sus
 • HCL Nr. 69 din 27.09.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 68 din 13.08.2018 - privind Aprobare PUD pentru construcție Capelă Mortuară pentru Parohia Ortodoxă Română I Pianu de Sus.
 • HCL Nr. 67 din 13.08.2018- privind revocarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al RAL Ocolului Silvic Valea Pianului RA a d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și numirea d-lui Bădilă Ioan Dan în funcția de membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al autorității publice tutelare.
 • HCL Nr. 66 din 13.08.2018 - Privind Revocarea d-lui ing. Ghibu Nicolae Petru din funcția de Șef Ocol, retragerea avizului Nr. 286/2017 de către Ministerul Apelor și Pădurilor și numirea în funcția de Șef de Ocol al d-lui Bădilă Ioan Dan, precum și solicitarea acordării avizului favorabil din partea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • HCL Nr. 65 din 13.08.2018 - privind organizarea manifestării "Cupa Ținutului Crăiesc 100 - Tradiții și Continuitate" în colaborare cu unitățile administrative din zonă
 • HCL Nr. 64 din 13.08.2018- privind aprobarea documentației tehnice de depunere a pășunii din Margini;
 • HCL Nr. 63 din 13.08.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 62 din 13.08.2018- privind desemnarea președintelui ședinței în lunile septembrie - noiembrie 2018
 • HCL Nr. 61 din 25.07.2018- privind Luarea la cunoștința de demisie din funcțiile de șef de ocol și membru în consiliul de administrație al dlui le.Ghibu Nicolae Petru și aprobarea desemnării, procedurii de desemnare a unui nou membru în Consiliul de Administrație al Ocolului silvic Valea Pianului RA și a unui șef de ocol.
 • HCL Nr. 60 din 25.07.2018 - privind acordarea titlului de "cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale "Festivalul Alba Afroda - Fiii Pianului 2018"
 • HCL Nr. 59 din 25.07.2018 - privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 la HCL nr. 59 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2018 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Anexa 1 la HCL nr.58 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 3 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 4 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 5 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 6 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 7 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 8 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 9 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 10 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 57. din 25.07.2018 - privind aprobarea erorii materialelor din organigrama HCL nr. 74/2017 și HCL nr.24/2018
 • Anexa 1 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2018 - privind Aprobarea corectării temeiului juridic al HCL Pianu nr.13 / 07.02.2018
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru elaborarea documentației SF "Amenajarea pietonalelor, loc de odihnă și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, în localitatea Pianu
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2018- privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru întocmirea documentației SF- "Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2018- privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL nr. 52 din 25.07.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 51 din 26.06.2018- privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 50 din 26.06.2018- privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizarea și dotarea Grădiniței din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa 1 la HCL nr.50 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 49 din 26.06.2018 - privind acordarea titlului "Cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • HCL Nr. 48 din 26.06.2018 - privind organizarea agrementului Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 48 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 47 din 26.06.2018 - privind stabilirea comisiei pentru inventarierea suprafețelor de pășuni împădurite
 • HCL Nr. 46 din 26.07.2018 - privind Aprobarea instalării camerelor de luat vederi în comuna Pianu
 • HCL Nr. 45 din 26.06.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 44 din 26.06.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna iunie 2018
 • HCL Nr. 43 din 07.05.2018 - privind Aprobarea Indemnizației consilierilor locali
 • HCL Nr. 42 din 07.05.2018 - privind Aprobarea documentației în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Complexul de Servicii Integrate Pianu, Pianu de Jos
 • HCL Nr. 41 din 07.05.2018 - privind Acceptarea ofertei de donație de la d-nul Blaga Ioan.
 • HCL Nr. 40 din 07.05.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 07.05.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile iunie - august 2018
 • HCL Nr. 38 din 19.04.2018 - privind aprobarea Statului de Personal și Organigramă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 la HCL Nr.38 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.38 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 37 din 19.04.2018 - privind Acordul de Cooperare pentru Exercitarea Funcției de Audit Public Intern.
 • Anexa 1 la HCL Nr.37 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 36 din 19.04.2018 - privind aprobarea întocmirii documentației tehnice de desfacere a terenului - Bazin de stocare a apei Pianu de Jos.
 • HCL Nr. 35 din 19.04.2018 - privind Aprobarea DALI modernizare sediu al Primăriei comunei Pianu.
 • HCL Nr. 34 din 19.04.2018 - privind Aprobarea întocmirii amenajament pastorală pentru UAT Pianu
 • HCL Nr. 33 din 19.04.2018 - privind aprobarea documentației tehnice de dezlipirea pășunii din Margini
 • HCL Nr. 32 din 19.04.2018 - privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Grădiniței din Pianu de Sus.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 31 din 19.04.2018 - privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 30 din 19.04.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2018 - privind Înființarea aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr.29 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.29 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2018 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2018 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Pianu
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2018 - privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2018 - privind Aprobarea corectării art. 1 a HCL nr.111/18/12/2017
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2018 - privind aprobarea organigramei și a unui stat de funcții
 • Anexa 1 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 3 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 7 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2018 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr.23 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 22 din 28.03.2018 - Aprobarea întocmirii SF pentru alimentarea cu apă și introducerea canalizării pe strada râului din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud.Alba
 • HCL Nr. 21 din 28.03.2018 - privind aprobarea Planului anual de actiune al comunei Pianu privind serviciile sociale
 • Anexa 1 la HCL Nr.21 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 20 din 28.03.2018 - privind Aprobarea întocmirii unei documentații în vederea înscrierii în CF a Clădirii Sediului Primăriei din Pianu de Sus, nr. 94, comuna Pianu, Jud.Alba
 • HCL Nr. 19 din 28.03.2018 - privind Aprobarea PUD pentru construirea Capelă Mortuară pentru comunitatea creștin-ortodoxă Pianu de Jos
 • HCL Nr. 18 din 28.03.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 17 din 28.03.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie - mai 2018
 • HCL Nr. 16 din 07.02.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna februarie 2018
 • HCL NR. 15 din 07.02.2018 - Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL NR. 14 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării și completării HCL nr.97 / 18.12.2017
 • HCL NR. 13 din 07.02.2018 - privind aprobarea avizului în administrarea Ocolului Silvic Valea Pianului RA, a terenului parcelat în locul numit "Corn" în vederea instituirii unui depozit de lemn
 • HCL NR. 12 din 07.02.2018 - privind Aprobarea prelungirii imobilului din Strungari, nr.70, pe o perioadă de 5 ani
 • HCL Nr. 11 din 07.02.2018 - privind Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciilor publice fără personalitate juridică subordonată
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 10 din 07.02.2018 - privind Aprobarea bugetului local și a unui buget al instituției publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 07.02.2018
 • HCL NR. 9 din 07.02.2018 - privind stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 8 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării HCL nr.25/13/03/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Modernizarea străzilor: Pinilor, Găuri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton, Tecănel;
 • Anexa nr. 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 7 din 07.02.2018 - privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere pentru strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 6 din 07.02.2018 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare
 • HCL Nr. 5 din 07.02.2018 - privind Încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare, prin atribuire directă
 • HCL Nr. 4 din 07.02.2018 - privind Aprobarea organizării școlii pentru anul școlar 2018 - 2019
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 3 din 07.02.2018 - privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa nr. 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 2 din 07.02.2018 - privind aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public pentru persoane fizice aplicate, beneficiarii de ajutor social
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 07.02.2018
 • HCL NR. 1 din 07.02.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2017