Consiliul local

 

COMPANENTA CONSILIULUI PIANU LOCAL

Nr. Crt.     Numele și prenumele consilierului
 1    Voisan Lazar – Viceprimar
 2    Candroiu Ana – Consilier
 3   Ciucur Viorel – Consilier
 4     Dobra Marius Ioan – Consilier
 5      Furdui Ana Maria – Consilier
 6    Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
 7    Muntiu Ioan – Consilier
 8    Padean Ioan – Consilier
 9     Savu Gheorghe Petru – Consilier
 10    Timariu Dan Nicolae – Consilier
 11       Tumusca Ioan – Consilier
 12    Trif Florin – Consilier
 13  Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

Hotarari 2018

 • HCL Nr.74 din 27.09.2018  - privind Aprobare contract de mandat, administrator Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 73 din 27.09.2018  - privind Aprobarea actualizării investițiilor pentru "Rețeaua de distribuție a apei și a rețelei de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba";
 • HCL Nr. 72 din 27.09.2018  - privind Aprobare masă lemnoasă necesară pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 27.09.2018  - privind rectificarea bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1  - la HCL nr. 71 din 27.09.2018
 • HCL Nr. 70 din 27.09.2018  - privind Aprobare desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Pianu in Consiliul de Administratie al Gimnazialei Pianu de Sus
 • HCL Nr. 69 din 27.09.2018  privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 68 din 13.08.2018  - privind Aprobare PUD pentru construcție Capelă Mortuară pentru Parohia Ortodoxă Română I Pianu de Sus.
 • HCL Nr. 67 din 13.08.2018  - privind revocarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al RAL Ocolului Silvic Valea Pianului RA a d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și numirea d-lui Bădilă Ioan Dan în funcția de membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al autorității publice tutelare.
 • HCL Nr. 66 din 13.08.2018  - Privind Revocarea d-lui ing. Ghibu Nicolae Petru din funcția de Șef Ocol, retragerea avizului Nr. 286/2017 de către Ministerul Apelor și Pădurilor și numirea în funcția de Șef de Ocol al d-lui Bădilă Ioan Dan, precum și solicitarea acordării avizului favorabil din partea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • HCL Nr. 65 din 13.08.2018  - privind organizarea manifestării "Cupa Ținutului Crăiesc 100 - Tradiții și Continuitate" în colaborare cu unitățile administrative din zonă
 • HCL Nr. 64 din 13.08.2018  - privind aprobarea documentației tehnice de despunere a pășunii din Margini;
 • HCL Nr. 63 din 13.08.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 •  - privind desemnarea președintelui ședinței în lunile septembrie - noiembrie 2018
 • HCL Nr. 61 din 25.07.2018  - privind Luarea la cunoștință de demisie din funcțiile de șef de ocol și membru în consiliul de administrație al d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și aprobarea desemnării, procedurii de desemnare a unui nou membru în Consiliul de Administrație al Ocolului silvic Valea Pianului RA și a unui șef de ocol.
 • HCL Nr. 60 din 25.07.2018  - privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale "Festivalul Alba Afroda - Fiii Pianului 2018"
 • HCL Nr. 59 din 25.07.2018  - privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • Anexa 2  la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2018  - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Anexa 1  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 2  la HCL nr 58. din 25.07.2018
 •  Anexa 3  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 4  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 5  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 6  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 7  la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 8  la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 9  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 10  la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 57. din 25.07.2018  - privind aprobarea erorii materialelor din organigrama HCL nr. 74/2017 și HCL nr. 24/2018
 • Anexa 1  la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • Anexa 2  la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2018  - privind Aprobarea corectării temeiului juridic al HCL Pianu nr. 13 / 07.02.2018
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2018  - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru elaborarea documentației SF "Amenajare alei pietonale, loc de odihnă și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, în localitatea Pianu
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2018  - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru întocmirea documentației SF- "Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2018  - privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL nr. 52 din 25.07.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 51 din 26.06.2018  - privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 50 din 26.06.2018  - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizarea și dotarea Grădiniței din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba“
 • Anexa 1  la HCL nr.50 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 49 din 26.06.2018  - privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • HCL Nr. 48 din 26.06.2018  - privind organizarea de agrement Festival Afroda - Fiii Pianului 2018
 • Anexa 1  la HCL Nr. 48 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 47 din 26.06.2018  - privind stabilirea comisiei pentru inventarierea suprafețelor de pășuni împădurite
 • HCL Nr. 46 din 26.07.2018  - privind Aprobarea instalarii camerelor de luat vederi in comuna Pianu
 • HCL Nr. 45 din 26.06.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 44 din 26.06.2018  - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna iunie 2018
 • HCL Nr. 43 din 07.05.2018  - privind Aprobarea Indemnizației consilierilor locali
 • HCL Nr. 42 din 07.05.2018  - privind Aprobarea documentației în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Complexul de Servicii Integrate Pianu, Pianu de Jos
 • HCL Nr. 41 din 07.05.2018   - privind Acceptarea ofertei de donație de la d-nul Blaga Ioan.
 • HCL Nr. 40 din 07.05.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 07.05.2018  - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile iunie - august 2018
 • HCL Nr. 38 din 19.04.2018  - privind aprobarea Statului de Personal și Organigramă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1  la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • Anexa 2  la HCL Nr. 38 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 37 din 19.04.2018  - privind Acordul de Cooperare pentru Exercitarea Funcției de Audit Public Intern.
 • Anexa 1  la HCL Nr. 37 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 36 din 19.04.2018  - privind aprobarea întocmirii documentației tehnice de dezlipire a terenului - Bazin stocare apă Pianu de Jos.
 • HCL Nr. 35 din 19.04.2018  - privind Aprobarea DALI modernizare sediu al Primăriei comunei Pianu.
 • HCL Nr. 34 din 19.04.2018  - privind Aprobarea întocmirii amenajament pastoral pentru UAT Pianu
 • HCL Nr. 33 din 19.04.2018  - privind aprobarea documentației tehnice de deslipire a pășunii din Margini
 • HCL Nr. 32 din 19.04.2018  - privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Grădiniței din Pianu de Sus.
 • Anexa 1  la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • Anexa 2  la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 31 din 19.04.2018  - privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 30 din 19.04.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2018  - privind Înființarea aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Pianu
 • Anexa 1   la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • Anexa 2  la HCL Nr. 29 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2018  - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2018
 • Anexa 1  la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 2  la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 4  la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 5  la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr. 28 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2018  - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Pianu
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2018  - privind Propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2018  - privind Aprobarea corectării art. 1 a HCL nr. 111/18/12/2017
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2018  - privind aprobarea organigramei și a unui stat de funcții
 • Anexa 1  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 2  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 3  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 4  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 5  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 6  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 7  la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2018  - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu
 • Anexa 1   la HCL Nr. 23 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 22 din 28.03.2018  - Aprobarea întocmirii SF pentru alimentarea cu apă și introducerea canalizării pe strada râului din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba
 • HCL Nr. 21 din 28.03.2018  - privind aprobarea Planului anual de actiune al comunei Pianu privind serviciile sociale
 • Anexa 1  la HCL Nr. 21 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 20 din 28.03.2018  - privind Aprobarea întocmirii unei documentații în vederea înscrierii în CF a Clădirii Sediului Primăriei din Pianu de Sus, nr. 94, comuna Pianu, Jud. Alba
 • HCL Nr. 19 din 28.03.2018  - privind Aprobarea PUD pentru construirea Capelă Mortuară pentru comunitatea creștin- ortodoxă Pianu de Jos
 • HCL Nr. 18 din 28.03.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 17 din 28.03.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie - mai 2018
 • HCL Nr. 16 din 07.02.2018  - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna februarie 2018
 • HCL NR. 15 din 07.02.2018  - Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL NR. 14 din 07.02.2018  - privind Aprobarea modificării și completării HCL nr. 97 / 18.12.2017
 • HCL NR. 13 din 07.02.2018  - privind aprobarea aprobării Ocolului silvic Valea Pianului RA, a terenului parcelat în locul numit "Corn" în vederea instituirii unui depozit de lemne
 • HCL NR. 12 din 07.02.2018  - privind Aprobarea prelungirii imobilului din Strungari, nr. 70, pe o perioadă de 5 ani
 • HCL Nr. 11 din 07.02.2018  - privind Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciilor publice fără personalitate juridică aflat în subordine
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 10 din 07.02.2018  - privind Aprobarea bugetului local și a unui buget al instituției publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2018
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 07.02.2018
 • HCL NR. 9 din 07.02.2018  - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 8 din 07.02.2018  - privind Aprobarea modificării HCL nr. 25/13/03/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Modernizarea străzilor: Pinilor, Găuri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton, Tecănel;
 • Anexa nr. 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 7 din 07.02.2018  - privind Aprobarea documentației tehnice de primă înscriere pentru strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 6 din 07.02.2018  - privind instituirea taxei speciale de salubrizare
 • HCL Nr. 5 din 07.02.2018  - privind Încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare, prin atribuire directă
 • HCL Nr. 4 din 07.02.2018  - privind Aprobarea organizării școlii pentru anul școlar 2018 - 2019
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 3 din 07.02.2018  - privind Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Pianu
 • Anexa nr. 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 2 din 07.02.2018  -  privind Aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public local pentru persoane fizice aplicate, beneficiare de ajutor social
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 07.02.2018
 • HCL NR. 1 din 07.02.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2017

 • HCL Nr. 114 din 18.12.2017  - privind aprobarea listei de patrimoniu pentru licitație și prețul inițial pentru masa brută destinat valorificării către agenții economici în anul 2018
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr.114 din 18.12.2017
 • HCL Nr. 113 din 18.12.2017  - privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al administrației teritoriale a comunei Pianu
 • HCL Nr. 112 din 18.12.2017  - privind Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se colectează din fondul forestier de proprietate publică a comunei Pianu, în anul 2018 și modul de valorificare a "lemnului pe picior" sau ca lemn
 • HCL Nr. 111 din 18.12.2017  - privind aprobarea sponsorizării pentru pungile de Crăciun destinate copiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 110 din 18.12.2017  - privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2018
 • Anexa 2b  - la Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 18.12.2017
 • HCL Nr. 109 din 18.12.2017  - privind aprobarea prețului de referință pentru o masă de lemn pentru picior pentru anul 2018
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr.109 din 18.12.2017
 • HCL Nr. 108 din 18.12.2017  - privind Aprobarea prețului de vânzare a unei mașini de fabricat lemnoase la tambur auto și fasonat la cioată din fondul forestier proprietate publică a comunei Pianu
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr.108 din 18.12.2017
 • HCL Nr. 107 din 18.12.2017  - privind Aprobarea parcelării terenului din "Corn" pentru înființarea unui depozit de lemne
 • HCL Nr. 106 din 18.12.2017  - privind certificarea faptului că nu au fost prelungite mandatele membrilor fostului Consiliu de Administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 105 din 18.12.2017  - privind Aprobarea contribuției Comunei Pianu pentru funcționarea compartimentului de audit intern, înființată în cadrul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România, începând cu luna august 2017
 • HCL nr. 104 din 18.12.2017  - privind Aprobarea modificării art. 8 a HCL Pianu nr. 85 / 28.09.2017
 • HCL Nr. 103 din 18.12.2017  - privind Aprobarea modificării art. 7 a HCL Pianu nr. 84 / 28.09.2017
 • HCL Nr. 102 din 18.12.2017  - privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere pentru străzile din localitatea Pianu de Sus: Ulița Cotîrhău, Pinilor, Gauri, Valea de Sebeș, Tecănel și La Canton
 • HCL Nr. 101 din 18.12.2017  - privind Aprobare SF și PT pentru extinderea apei și a canalului în comuna Pianu
 • HCL Nr. 100 din 18.12.2017  - privind Aprobarea întămpului terenului de sport
 • HCL Nr. 99 din 18.12.2017  - privind Aprobarea ridicări topo, pentru introducerea gazului în comuna Pianu
 • HCL Nr. 98 din 18.12.2017  - privind Rectificarea bugetară pe anul 2017
 • Anexa 1  - la Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 18.12.2017
 • HCL Nr. 97 din 18.12.2017  - privind încetarea mandatului de consilier al dlui Alion Dumitru și validarea mandatului de consilier local al d-lui Timariu Dan Nicolae
 • HCL Nr. 96 din 18.12.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 95 din 18.12.2017  - Desemneaza presedintele sedintei pentru luna decembrie 2017 - ianuarie 2018
 • HCL nr.94 din 09.10.2017  - privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind "Modernizarea drumului forestier Valea Recii km 0 + 000 - km 7 + 200, comuna Pianu, județul Alba" și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN
 • HCL nr.93 din 09.10.2017  - privind aprobarea angajare avocat în dosar 5433/107/2017
 • HCL nr.92 din 09.10.2017  - privind aprobarea achizitiei tiglei pentru Scoala din Purcăreți
 • HCL nr.91 din 09.10.2017  - privind aporbarea ordinii de zi
 • HCL nr.90 din 28.09.2017  - privind aprobarea înființării Compartimentului "Aparatul Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Comunei Pianu", aprobarea unui Organigram și a unui stat de funcții proprii Consiliul Local al Comunei Pianu, prin angajarea, conform legii , un jurist în cadrul Compartimentului Aparatului Permanent de Analiză și Elaborare a Documentelor Consiliului Local al Comunei Pianu
 • HCL nr. 89 din 28.09.2017  - privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Pianu
 • HCL nr. 88 din 28.09.2017  - privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017
 • Anexa  - la Hotărârea Consiliului Local nr.88 din 28.09.2017
 • HCL nr.87 din 28.09.2017  - privind aprobarea documentației SF și documentația de avizare pentru "Teren de sport"
 • HCL nr.86 din 28.09.2017  - privind aprobarea lucrărilor de măsurare și întocmire a documentației de primă înscriere în Cartea Funciară pentru străzi: "La canton", "Tecănel", "Gauri", "Pinilor", "Cotîrhău", "Ulița" , "Valea Sebeș" și "Bisericii".
 • HCL nr.85 din 28.09.2017  - privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere "Pășune Margini" și "Pășune Dealu de Sus"
 • HCL nr.84 din 28,09,2017  - privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere "Teren de joacă - Gruiețe"
 • HCL nr. 82 din 28.09.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr.83 din 28.09.2017  - privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local Pianu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus
 • HCL nr.81 din 18.08.2017  - privind retragerea avizului favorabil nr. 57 / 15.07.2009 acordat dlui Ghibu Iancu de catre autoritatea centrala responsabila de sivicultura, aprobarea asigurarii conducerii provizorii la Ocolul Silvic Valea Pianului RA, aprobarea incheierii contractelor de mandat cu noii administratori ai OSVP RA si cu seful de ocol, desemnate provizoriu și stabilirea remunerației acestora.
 • HCL nr. 80 din 18.08.2017  - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al cheltuielilor declarate neeligibile pentru investiție "Modernizare Cămin Cultural Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba"
 • HCL nr.79 din 18.08.2017  - privind Actualizarea valorilor pentru investiție "Modernizare Școală Primară Purcăreți, comuna Pianu, Județul Alba"
 • HCL nr.78 din 18.08.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr.77 din 09.08.2017  - privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ocolului Silvic Valea Pianului RA aprobat prin HCL nr.14 / 2017 cu articolul 15 bis privind numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL nr.76 + ANEXE din 09.08.2017  - privind aprobarea licitației masă lemnoasă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL nr.75 din 09.08.2017  - privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA și revocarea HCL Pianu nr.63 / 2017
 • HCL nr.74 din 09.08.2017  - privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului
 • Anexa  - la HCL Nr. 74 din 09.08.2017
 • HCL nr.73 din 09.08.2017  - privind aprobarea întocmirii DALI pentru "Modernizarea străzilor Pinilor, Gauri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton și Tecănel în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba" și SF pentru "Rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba "
 • HCL nr.72 din 09.08.2017  - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Asfaltare DC 52 Strungari-Purcăreți, km. 4 + 700 - 5 + 650, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL nr.71 din 09.08.2017  - privind aprobarea execuției grupurilor sociale la școala din Strungari
 • HCL nr.70 din 09.08.2017  - privind acordarea unui mandat special domnului primar Petruș Marin Ioan, reprezentantul Consiliului Local Pianu în Adăugarea generală a Asociației "Apa Alba"
 • HCL nr.69 din 09.08.2017  - privind aprobarea plății cotizației la Intercomunitară "Salubris Alba"
 • HCL nr.68 + ANEXE din 09.08.2017  - privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Munții Șurianu"
 • HCL nr.67 din 09.08.2017  - privind aprobarea, evaluarea si vanzarea terenului aflat in domeniul privat al comunei Pianu
 • HCL nr.66 din 09.08.2017  - privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2017
 • Anexa 1  - Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 09.08.2017
 • HCL nr.65 din 09.08.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr.64 din 12.07.2017  - privind aprobarea achiziționării unui echipament multifuncțional
 • HCL nr.63 din 12.07.2017  - privind membrii Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • HCL nr.62 din 12.07.2017  - privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind "Modernizarea grădiniței, sat Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba" și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA INF
 • HCL nr.61 + ANEXE din 12.07.2017  - privind aprobarea salariilor de bază din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" prevăzute de Legea-Cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • HCL nr.60 din 12.07.2017  - privind aprobarea documentației SF pentru "Înființarea rețelelor de canalizare în zona Gruiețe din Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL nr.59 din 12.07.2017  - privind aprobarea documentelor SF și PT pentru "Înființarea rețelelor de distribuție a apei și a canalizării pe strada Principală din Pianu de Sus, nr.123 la nr.136"
 • HCL nr.58 din 12.07.2017  - privind aprobarea întocmirii DALI pentru asfaltarea unei protocoale a drumului comunal DC 52 Strungari - Purcăreți
 • HCL nr.57 din 12.07.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr.56 din 06.06.2017  - privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus spre exploatare la agenții economici la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL nr.55 din 06.06.2017  - privind studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare și caietul de sarcini al licitației pentru colectarea și transportul deșeurilor, întocmit în baza acestuia
 • HCL nr.54 + ANEXE din 06.06.2017  - privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
 • HCL nr. 53 din 06.06.2017  - privind aprobarea achiziționării materialului lemnos pentru înlocuirea șarpantei la Școala Primară "Gheorghe Pavelescu" Purcăreți
 •  HCL nr.52 din 06.06.2017  - privind aprobarea ordinii de zi
 •  HCL-nr.-51-din-06.06.2017  - privind desemnarea președintelui ședinței pentru iulie-septembrie 2017
 •  HCL nr. 50 din 09.05.2017 - Aprobarea necesarului de material lemnos pentru instituțiile de pe raza comunei Pianu
 •  HCL nr. 49 din 09.05.2017 - Stabilirea trupurilor de pasunat
 • HCL nr. 48 din 09.05.2017 - Insusirea variantei finale a proiectului de stemă al comunei Pianu
 • Anexa 1 - la HCL nr. 48
 • Anexa 2 - la HCL nr. 48
 • HCL nr. 47 din 09.05.2017 - Aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind extinderea rețelelor de apă și canal în comuna Pianu
 • HCL nr. 46 din 09.05.2017 - privind aprobarea ordinii de ziHCL nr. 41 din 21.04.2017 - Aprobarea reanalizării HCL nr. 37_03.04.2017
 • HCL nr. 45 din 21.04.2017 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a Ocolului Silvic Valea Pianului RA

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2016
[icon su_list = "http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2015

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2014
[icon su_list = "http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2013
[icon su_list = "http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2012
[pictograma su_list = "http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

Hotarari 2011
[pictograma su_list = "http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2010
[icon su_list = „http://primariamihai-viteazu.ro /wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ Su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2009
[pictogramă su_list = „http : //primariamihai-viteazu.ro/wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ Su_list]
[/ su_expand]

Hotarari 2008
[icon su_list = „http : //primariamihai-viteazu.ro/wp/wp-content/uploads/2015/07/document-clipart-5846-document-open-design.png "]

[/ su_list] 
[/ su_expand]