Consiliul local

 

COMPANENTA CONSILIULUI PIANULOCAL  

Nr. Crt.     Numele și prenumele consilierului
 1   Voisan Lazar – Viceprimar
 2   Candroiu Ana – Consilier
 3   Ciucur Viorel – Consilier
 4   Dobra Marius Ioan – Consilier
 5   Furdui Ana Maria – Consilier
 6   Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
 7   Muntiu Ioan – Consilier
 8   Padean Ioan – Consilier
 9   Savu Gheorghe Petru – Consilier
 10   Timariu Dan Nicolae – Consilier
 11   Tomusca Ioan – Consilier
 12   Trif Florin – Consilier
 13   Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2019

 

 • HCL Nr. 47 din 28.05.2019 – privind Aprobarea deschiderii procedurii generale de insolvență a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului
 • HCL Nr. 46 din 28.05.2019 – privind Aprobarea documentaie tehnica de deslipire Teren – Bazin stocare apa Pianu de Jos (“Cărămidărie”)
 • HCL Nr. 45 din 28.05.2019 – privind Aprobarea repartizării profitului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2017 și pentru anul 2018, conform situațiilor financiare avizate și aprobate;
 • HCL Nr. 44 din 28.05.2019 – privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuție și gaze naturale în comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 43 din 28.05.2019privind Aprobarea întocmirii “Amenajamentului Pastoral” pentru persoane fizice și juridice și pășuni din domeniul privat al comunei Pianu; 
 • HCL Nr. 42 din 28.05.2019 – privind Aprobarea declarării Comunei Pianu ca Zonă Turistică de Interes Național
 • HCL Nr. 41 din 28.05.2019 – privind Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculează conform prevederilor OUG 74/2018.
 • Anexa la HCL Nr. 41 din 28.05.2019
 • HCL Nr. 40 din 28.05.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 23.04.2019 – privind Aprobarea Bugetului Local, un Buget de Venituri Proprii pe anul 2019
 • HCL Nr. 38 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorii de investiție pentru “Modernizarea Grădiniței în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 37 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorii de investiție pentru “Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba” și revocarea HCL Pianu nr. 25 / 28.03.2019;
 • HCL Nr. 36 din 23.04.2019 – privind Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,6% conform Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică
 • Anexa – la HCL Nr. 36 din 23.04.2019
 • HCL Nr. 35 din 23.04.2019 –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 34 din 28.03.2019  – privind Aprobarea suplimentării Organigramei, Statului de Funcții și a Statului de personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului cu un post de inginer silvic.
 • HCL Nr. 33 din 28.03.2019  – privind Aprobarea propunerii atestării comunei Pianu ca zonă de interes turistic local;
 • HCL Nr. 32 din 28.03.2019  – privind aprobarea prelungirii termenului de folosire a imobilului situat in Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp B;
 • HCL Nr. 31 din 28.03.2019  –  privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a imobilului situat in Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp A;
 • HCL Nr. 30 din 28.03.2019  – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții “Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba” actualizată la finalizarea procedurilor de achiziții;
 • Anexa – la HCL Nr. 30 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2019  – privind aprobarea contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind “DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A UNEI GESTIONĂRI A UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE ȘI TRANSPORTARE A MUNICIPIILOR DE DESEURI ȘI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI “- pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER SERVICE ECOLOGIC ORADEA SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • Anexa – la HCL Nr. 29 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2019  – privind aprobarea documentației tehnice a primului înscriere a pășunilor “Măgura” și “Tomnatec”;
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2019  – privind Aprobare Raport de evaluare imobil în vederea vânzării;
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2019  – privind Aprobare documentatie tehnica de primire a unui imobil – Complex Servicii Sociale Pianu de Jos;
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2019  – privind actualizarea valorii de investiție pentru “Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2019  –  privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2019  –  privind  desemnarea președintelui ședinței pe luna martie 
 • HCL Nr. 22 din 22.02.2019  – privind aprobarea Planului anual de acțiune al Comunei Pianu privind Serviciile Sociale.
 • Anexa  – la HCL Nr. 22 din 22.02.201
 • HCL Nr. 21 din 22.02.2019 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2019;
 • anexe  la HCL Nr. 21 din 22.02.2019; 
 • HCL Nr. 20 din 22.02.2019  – privind aprobarea organigramei, a Statului de Funcții și a Statului de Personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului;
 • Anexa  1 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • Anexa 2  la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 19 din 22.02.2019  – privind Aprobarea cantității de lemn pentru necesitățile locale și valorificarea din pădurea UAT Pianu, precum și repartizarea lemnului;
 • HCL Nr. 18 din 22.02.2019  – privind Aprobarea cantității de lemn cu destinația – competința pentru personal silvic;
 • HCL Nr. 17 din 22.02.2019  – privind Aprobarea prețurilor de vânzare pe anul 2019 la RAL Ocolul Silvic Pianu
 • HCL Nr. 16 din 22.02.2019  – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu;
 • HCL Nr. 15 din 22.02.2019  – privind modificarea cuantumului taxei de salubrizare și a procedurii de colectare a deșeurilor menajere
 • HCL Nr. 14 din 22.02.2019  – privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației;
 • HCL Nr. 13 din 22.02.2019  – privind Aprobarea trecerii suprafeței de 250 mp din CF nr. 74349 Pianu, în domeniul privat al comunei;
 • HCL Nr. 12 din 22.02.2019  – privind  aprobarea fișelor SF, PT și documentația de avizare pentru înființarea rețelelor de distribuție a apelor și rețelei de canalizare pe str. Strâmturi   În localitatea Pianu de Sus; 
 • HCL Nr. 11 din 22.02.2019  – privind aprobarea efectuării măsurilor și o documentație tehnică de primă înscriere pentru Strîmturi din Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 10 din 22.02.2019  – privind Aprobarea documentației tehnice de primire a unui imobil – Complex Servicii Sociale din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 9 din 22.02.2019  –  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa la HCL Nr. 9 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 8 din 22.02.2019  –  privind Aprobarea înființării Centrului de zi pentru antepreșcolarii din Pianu de Jos
 • HCL Nr. 7 din 22.02.2019  –  privind aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public local pentru persoanele apte de munca, beneficiari de ajutor social
 • Anexa la HCL Nr. 7 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 6 din 22.02.2019  – privind Aprobarea  ordinii de zi
 • HCL Nr. 5 din 22.02.2019  – privind  desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2019
 • HCL Nr. 4 din 22.01.2019 –  privind Aprobarea organizării școlii pentru anul școlar 2019-2020 
 • HCL Nr. 3 din 22.01.2019  privind  stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019;
 • Anexa  –  la HCL nr. 3 din 22.12.2018
 • HCL Nr. 2 din 22,01.2019  – privind Utilizarea Excedentului bugetar pe anul 2019
 • HCL Nr. 1 din 22.01.2019  – privind Aprobarea ordinii de zi

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2018

 • HCL Nr. 102 din 17.12.2018  - privind Aprobarea prețului de vânzare a unei mașini de fabricat lemn la tambur auto și fasonată la cioată din fondul forestier de proprietate publică a Comunei Pianu, pentru anul 2019.
 • Anexa  - la HCL nr. 102 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 101 din 17.12.2018  - privind aprobarea listei de apatrizi și a prețului inițial de licitație pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2019
 • Anexa  - la HCL nr. 101 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 100 din 17.12.2018  - privind Aprobarea Sponsorizării din Bugetul Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru cadourile de Crăciun
 • HCL Nr. 99 din 17.12.2018  - privind aprobarea propunerii de atribuire a terenului prin Ordinul Prefectului.
 • HCL Nr. 98 din 17.12.2018  - privind aprobarea Regimului juridic al investiției "Reabilitarea iluminatului public în satul Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 98 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 97 din 17.12.2018  - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Reabilitarea publicului de iluminat în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa  - la HCL nr. 79 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 96 din 17.12.2018  - privind aprobarea Raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU si REGULAMENTUL LOCAL AL ​​AFERENTULUI - Etapa elaborarii propunerilor PUG si RUL si aprobarea introducerii proiectului PLAN URBANISTIC GENERAL AL ​​COMUNEI PIANU și REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM în circuitul legal de avizare.
 • HCL Nr. 95 din 17.12.2018  - privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa la HCL nr. 95 din 17.12.2018
 • HCL Nr. 94 din 17.12.2018  - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 93 din 21.11.2018 - privind aprobarea PUZ pentru Reglementare Zonă Agroindustrială.
 • HCL Nr. 92 din 21.11.2018 - privind aprobarea modificării taxei de salubrizare.
 • HCL Nr. 91 din 21.11.2018 - privind Aprobare contract de asistență juridică.
 • HCL Nr. 90 din 21.11.2018 - privind Aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Română Pianu de Jos
 • HCL Nr. 89 din 21.11.2018 - privind Aprobarea introducerii unui teren in privat privat al comunei Pianu si scoaterea la vanzare.
 • HCL Nr. 88 din 21.11.2018 - privind aprobarea acordării unui mandat special domnului primar Petruse Marin Ioan, reprezentant al Consiliului Local Pianu în Adunarea Generală a Asociației "APA ALBA".
 • Anexe La HCL nr. 88 din 21.11.2018
 • HCL Nr. 87 din 21.11.2018 - privind Aprobarea efectuării ridicării topo pentru înființarea rețelelor de distribuție gaze naturale.
 • HCL Nr. 86 din 21.11.2018 - privind planul de aprobare URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUCȚII CLADIRE P + M, LA PARTER, SPAȚIU COMERCIAL, LA MANSARDA LOCUINȚA", beneficiar Cucuian Ovidiu și Cucuian Petru din Strungari;
 • HCL Nr. 85 din 21.11.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 84. din 21.11.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței în luna decembrie 2018- februarie 2019
 • HCL Nr. 83 din 22.10.2018 - privind aprobarea Listei de partizi și a prețului de pornire pentru masa lemnoasă destinat valorificării către agenții economici în anul 2018.
 • Anexa - la HCL nr. 83 din 22.10.2018
 • HCL Nr.82 din 22.10.2018 - privind aprobarea bugetului de rectificare pentru anul 2018 la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 2 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 3 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • Anexa 4 - la HCL nr. 82 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 81 din 22.10.2018- privind Aprobare angajare avocat.
 • HCL Nr. 80 din 22.10.2018- privind Aprobare Rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa - la HCL nr. 80 din 22.10.2018
 • HCL Nr.79 din 22.10.2018 - privind Aprobare Raport de evaluare imobil în vederea vânzării
 • HCL Nr. 78 din 22.10.2018- privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind "Modernizarea Căminului Cultural Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba" și aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN
 • HCL Nr. 77 din 22.10.2018 -privind aprobarea serviciului de gestiune a serviciului de alimentare cu apa al comunei Pianu.
 • Anexa la HCL nr. 77 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 76 din 22.10.2018- privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • Anexa - la HCL nr. 76 din 22.10.2018
 • HCL Nr. 75 din 22.10.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 74 din 27.09.2018 - privind aprobarea contractului de mandat, administrator Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 73 din 27.09.2018 - privind aprobarea actualizării investițiilor pentru "Rețeaua de distribuție a apei și un canal de canalizare pe strada Bisericii, în localitatea Pianu de Sus, județul Alba";
 • HCL Nr. 72 din 27.09.2018 - privind Aprobare masă lemnoasă necesară pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 27.09.2018 - privind rectificarea bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 - la HCL nr. 71 din 27.09.2018
 • HCL Nr. 70 din 27.09.2018 - privind Aprobare desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Pianu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnazialei Pianu de Sus
 • HCL Nr. 69 din 27.09.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 68 din 13.08.2018 - privind Aprobare PUD pentru construcție Capelă Mortuară pentru Parohia Ortodoxă Română I Pianu de Sus.
 • HCL Nr. 67 din 13.08.2018- privind revocarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al RAL Ocolului Silvic Valea Pianului RA a d-le ing. Ghibu Nicolae Petru și numirea d-lui Bădilă Ioan Dan în funcția de membru în Consiliul de Administrație ca reprezentant al autorității publice tutelare.
 • HCL Nr. 66 din 13.08.2018 - Privind Revocarea d-lui ing. Ghibu Nicolae Petru din funcția de Șef Ocol, retragerea avizului Nr. 286/2017 de către Ministerul Apelor și Pădurilor și numirea în funcția de Șef de Ocol al d-lui Bădilă Ioan Dan, precum și solicitarea acordării avizului favorabil din partea Ministerului Apelor și Pădurilor;
 • HCL Nr. 65 din 13.08.2018 - privind organizarea manifestării "Cupa Ținutului Crăiesc 100 - Tradiții și Continuitate" în colaborare cu unitățile administrative din zonă
 • HCL Nr. 64 din 13.08.2018- privind aprobarea documentației tehnice de depunere a pășunii din Margini;
 • HCL Nr. 63 din 13.08.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 62 din 13.08.2018- privind desemnarea președintelui ședinței în lunile septembrie - noiembrie 2018
 • HCL Nr. 61 din 25.07.2018- privind Luarea la cunoștința de demisie din funcțiile de șef de ocol și membru în consiliul de administrație al dlui le.Ghibu Nicolae Petru și aprobarea desemnării, procedurii de desemnare a unui nou membru în Consiliul de Administrație al Ocolului silvic Valea Pianului RA și a unui șef de ocol.
 • HCL Nr. 60 din 25.07.2018 - privind acordarea titlului de "cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale "Festivalul Alba Afroda - Fiii Pianului 2018"
 • HCL Nr. 59 din 25.07.2018 - privind Aprobare rectificare bugetară pe anul 2018
 • Anexa 1 la HCL nr. 59 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr 59. din 25.07.2018
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2018 - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
 • Anexa 1 la HCL nr.58 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 3 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 4 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 5 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 6 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 7 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 8 la HCL nr 58. din 25.07.2018
 • Anexa 9 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • Anexa 10 la HCL nr. 58 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 57. din 25.07.2018 - privind aprobarea erorii materialelor din organigrama HCL nr. 74/2017 și HCL nr.24/2018
 • Anexa 1 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • Anexa 2 la HCL nr.57 din 25.07.2018
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2018 - privind Aprobarea corectării temeiului juridic al HCL Pianu nr.13 / 07.02.2018
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru elaborarea documentației SF "Amenajarea pietonalelor, loc de odihnă și petrecere a timpului liber pe strada Gruiețe 2, în localitatea Pianu
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2018- privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru întocmirea documentației SF- "Amenajare teren de sport în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2018- privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL nr. 52 din 25.07.2018- privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 51 din 26.06.2018- privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 50 din 26.06.2018- privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizarea și dotarea Grădiniței din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud. Alba"
 • Anexa 1 la HCL nr.50 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 49 din 26.06.2018 - privind acordarea titlului "Cetățean de onoare al comunei Pianu" cu ocazia manifestării culturale Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • HCL Nr. 48 din 26.06.2018 - privind organizarea agrementului Festivalul Afroda - Fiii Pianului 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr. 48 din 26.06.2018
 • HCL Nr. 47 din 26.06.2018 - privind stabilirea comisiei pentru inventarierea suprafețelor de pășuni împădurite
 • HCL Nr. 46 din 26.07.2018 - privind Aprobarea instalării camerelor de luat vederi în comuna Pianu
 • HCL Nr. 45 din 26.06.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 44 din 26.06.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna iunie 2018
 • HCL Nr. 43 din 07.05.2018 - privind Aprobarea Indemnizației consilierilor locali
 • HCL Nr. 42 din 07.05.2018 - privind Aprobarea documentației în vederea înscrierii în Cartea Funciară a imobilului Complexul de Servicii Integrate Pianu, Pianu de Jos
 • HCL Nr. 41 din 07.05.2018 - privind Acceptarea ofertei de donație de la d-nul Blaga Ioan.
 • HCL Nr. 40 din 07.05.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 07.05.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile iunie - august 2018
 • HCL Nr. 38 din 19.04.2018 - privind aprobarea Statului de Personal și Organigramă la Ocolul Silvic Valea Pianului RA.
 • Anexa 1 la HCL Nr.38 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.38 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 37 din 19.04.2018 - privind Acordul de Cooperare pentru Exercitarea Funcției de Audit Public Intern.
 • Anexa 1 la HCL Nr.37 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 36 din 19.04.2018 - privind aprobarea întocmirii documentației tehnice de desfacere a terenului - Bazin de stocare a apei Pianu de Jos.
 • HCL Nr. 35 din 19.04.2018 - privind Aprobarea DALI modernizare sediu al Primăriei comunei Pianu.
 • HCL Nr. 34 din 19.04.2018 - privind Aprobarea întocmirii amenajament pastorală pentru UAT Pianu
 • HCL Nr. 33 din 19.04.2018 - privind aprobarea documentației tehnice de dezlipirea pășunii din Margini
 • HCL Nr. 32 din 19.04.2018 - privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Grădiniței din Pianu de Sus.
 • Anexa 1 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 32 din 19.04.2018
 • HCL Nr. 31 din 19.04.2018 - privind Modificarea și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 30 din 19.04.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2018 - privind Înființarea aparatului permanent al Consiliului Local al comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr.29 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.29 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2018 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2018
 • Anexa 1 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr.28 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2018 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Pianu
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2018 - privind propunerea de atribuire a terenului prin Ordinul prefectului județului Alba
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2018 - privind Aprobarea corectării art. 1 a HCL nr.111/18/12/2017
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2018 - privind aprobarea organigramei și a unui stat de funcții
 • Anexa 1 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 2 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 3 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 4 la HCL Nr. 24 din 28.03.2018
 • Anexa 5 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 6 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • Anexa 7 la HCL Nr.24 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2018 - privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu
 • Anexa 1 la HCL Nr.23 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 22 din 28.03.2018 - Aprobarea întocmirii SF pentru alimentarea cu apă și introducerea canalizării pe strada râului din Pianu de Sus, comuna Pianu, jud.Alba
 • HCL Nr. 21 din 28.03.2018 - privind aprobarea Planului anual de actiune al comunei Pianu privind serviciile sociale
 • Anexa 1 la HCL Nr.21 din 28.03.2018
 • HCL Nr. 20 din 28.03.2018 - privind Aprobarea întocmirii unei documentații în vederea înscrierii în CF a Clădirii Sediului Primăriei din Pianu de Sus, nr. 94, comuna Pianu, Jud.Alba
 • HCL Nr. 19 din 28.03.2018 - privind Aprobarea PUD pentru construirea Capelă Mortuară pentru comunitatea creștin-ortodoxă Pianu de Jos
 • HCL Nr. 18 din 28.03.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 17 din 28.03.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie - mai 2018
 • HCL Nr. 16 din 07.02.2018 - privind desemnarea președintelui ședinței pe luna februarie 2018
 • HCL NR. 15 din 07.02.2018 - Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor de pe raza comunei Pianu
 • HCL NR. 14 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării și completării HCL nr.97 / 18.12.2017
 • HCL NR. 13 din 07.02.2018 - privind aprobarea avizului în administrarea Ocolului Silvic Valea Pianului RA, a terenului parcelat în locul numit "Corn" în vederea instituirii unui depozit de lemn
 • HCL NR. 12 din 07.02.2018 - privind Aprobarea prelungirii imobilului din Strungari, nr.70, pe o perioadă de 5 ani
 • HCL Nr. 11 din 07.02.2018 - privind Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractul personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului serviciilor publice fără personalitate juridică subordonată
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 10 din 07.02.2018 - privind Aprobarea bugetului local și a unui buget al instituției publice și a activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii pe anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 07.02.2018
 • HCL NR. 9 din 07.02.2018 - privind stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 8 din 07.02.2018 - privind Aprobarea modificării HCL nr.25/13/03/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții "Modernizarea străzilor: Pinilor, Găuri, Valea de Sebeș, Cotîrhău, Ulița, La Canton, Tecănel;
 • Anexa nr. 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 7 din 07.02.2018 - privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere pentru strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 6 din 07.02.2018 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare
 • HCL Nr. 5 din 07.02.2018 - privind Încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare, prin atribuire directă
 • HCL Nr. 4 din 07.02.2018 - privind Aprobarea organizării școlii pentru anul școlar 2018 - 2019
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 3 din 07.02.2018 - privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa nr. 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 07.02.2018
 • HCL Nr. 2 din 07.02.2018 - privind aprobarea Planului de actiuni / lucrari de interes public pentru persoane fizice aplicate, beneficiarii de ajutor social
 • Anexa 1 - la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 07.02.2018
 • HCL NR. 1 din 07.02.2018 - privind Aprobarea ordinii de zi

[/ Su_spoiler]

Hotarari 2017

Hotarari 2016