PRIMARIA COMUNEI PIANU

Judetul Alba

MESAJ PRIMAR


      Pianu este un loc binecuvantat de Dumnezeu. Prin asezarea geografica si datorita "bogatiilor" de care dispune zona Pianului, locuita din paleolitic, a constituit un punct de atractie inca de acum 2000 de ani, cand colonistii romani au ocupat Dacia, iar in zona comunei noastre au cantonat trupele Legiunii a XIII -a Gemina pentru a lua de la bastinasi aurul care se gasea din abundenta in acest areal. ca dovada sta traditia stalpilor funerari transmisa din generatie in generatie pana in zilele noastre.
       Va asteptam la Pianu!

                                                                                                          Primar,
                                                                                                 Petruse Marin Ioan


Anunt selectie parteneri

          In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Comuna Pianu ,judetul Alba,anunta :
Organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept privat – Organizatii Neguvernamentale, in vederea depunerii unei Cereri de finantare  in cadrul  Programului  RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" . Acest program este finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finantare pentru viitoarele proiecte SEE sunt specificate in Ghidul Aplicantului  ” SINERGII PENTRU VIITOR – COPII IN SITUA┼éII DE RISC” (apel de propuneri de proiecte lansat pe 18.12.3013)

     Scopul proiectului este dezvoltarea gradului de coeziune sociala pentru copiii  aflati in situatii de risc din judetul Alba, iar serviciile si activitatile care  conduc la atingerea acestuia sunt cele prevazute  in GHIDUL APLICANTULUI. Totodata, proiectul va contine  si activitatile transversale, adica managementul proiectului, achizitiile publice si masurile specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Ghidul aplicantului  se  poate descarca de pe site-ul http://www.frds.ro/.

1. Profilul partenerilor
Sunt asteptate propuneri din partea organizatiilor care respecta urmatoarele conditii:
1.1 Conditii generale de eligibilitate:
ONG   legal constituita care au  sediul social in judetul Alba si cel putin sucursala /punct de lucru in comuna Pianu  sau intr-o comuna din zona tinta a proiectului ( Saliste, Sasciori, Almasul Mare);
ONG este furnizor autorizat de formare profesionala a adultillor  in ocupatii din domeniul educatiei si incluziunii sociale
1.2 Conditii specifice de eligibilitate
- are capacitate, potrivit statutului sau ,de a actiona in domeniul serviciilor sociale
- are o experienta relevanta in furnizarea de servicii pentru copiii din zonele rurale,izolate,aflati in situatii de risc social( Centre de zi,Adaposturi cu cazare  saptamanala,Retele de animatie socio educativa ,Centre de vacanta,Locuri de joaca si petrecere timp liber etc.)
-in ultimi 5 ani a gestionat ,in calitate de aplicant principal sau a participat in calitate de partener la gestionarea a cel putin doua proiecte relevante in domeniul incluziunii sociale a copiilor
- are expereinta relevant ca si funrizor de formar ein ocupatii din domeniul educatie si asistenta sociala
-dovedeste bonitatea profesionala si morala a membrilor sai:expertii organizatiei au cel putin 5 ani de experienta in munca pe baza de proiecte,detin competente certificate in ocupatii sociale de animatie socio educative si coordonare de structuri  organizationale.Totodata nu au fost condamnati  pentru crime si delicate contra intereselor publice,legate de conduita profesionala,contra intereselor financiare ale comunitatii europene

1.3 Continutul doasarului  de participare :
Statutul/ actul constitutiv  de infiintare al ONG-ului  prin care se face dovada ca are  furnizarea de servicii sociale printre obiectele/domeniile  de activitate
Certificat de inregistrare fiscala
Scrisoare de intentie (semnata si stampilata de reprezentantul legal)
Fisa organizatiei
Declaratia pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul solicitantului,

Organizatiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate si stampilate Fisa organizatiei,  Scrisoarea de intentie si Declaratia pe propie raspundere  la sediul Comunei Pianu, jud. Alba, sau prin fax la nr. 0258761112 , pana la data de 10 martie  2014,  ora 12,00 cu mentiunea: “Pentru selectia de parteneri pentru apelul SINERGII PENTRU VIITOR – copiii in situatii de risc”

Ofertele primite  fi evaluate pe baza unei Grile standard, selectate si aprobate in ordinea primirii lor.
Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate  in Fisa organizatiei. Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata pe site-ul Comunei Pianu.

Fisa organizatiei - Scrisoare de intentie

PREZENTARE LOCALA

    Atestarea documentara a comunei este in jurul sec. al XII - lea existand si vestigii istorice mult mai vechi, respectiv din timpul colonizarii romane in Dacia. Mai exista si urme clare ale sederii romane pe aceste meleaguri si anume cele ale Legiunii a XIII-a Gemina. Mentionam ca si acum se pastreaza obiceiul "stalpilor funerari la barbatii decedati".
    Localitatea Pianu de Sus este atestata documentar intr-un emis de la 7 judete din 10 septembrie 1454 la Sibiu, prin care surorile Margareta si Barbara din Sibiu vand Pianului de Jos partile lor de mostenire situate in Pianu de Sus.
In deciziile emise de Universitatea Saseasca, Pianu era numit "Pean, Pyen" la care se adauga atributul saxonicalis pentru Pianu de Jos ,"valahicalis" iar pentru Pianu de Sus,"olahicalis". Mai tarziu intalim denumirile: Deutsch, Szasz si Unter-Pian pentru Pianu de Jos, iar Ober si Olah Pian pentru Pianu de Sus.