PROIECT “MĂSURI INTEGRATE DE INCLUZIUNE ȘCOLARĂ ÎN SATELE DE MUNTE” POCU / 74/6/18/103810, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020.

  • INVITATIE – Conferinta de diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul structurilor mobile ale proiectului „MĂSURI INTEGRATE DE INCLUZIUNE ȘCOLARĂ ÎN SATELE DE MUNTE” implementat in perioada 12.09.2018 – 11.07.2021.

Conferința de deschidere oficială a Centrului de zi pentru copii antepreșcolari, Pianu de Jos, 29 mai 2019