PROIECT “MĂSURI INTEGRATE DE INCLUZIUNE ȘCOLARĂ ÎN SATELE DE MUNTE” POCU / 74/6/18/103810

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020

Conferința de deschidere oficială a Centrului de zi pentru copii antepreșcolari, Pianu de Jos, 29 mai 2019