Demararea lucrărilor de întreținere la DC 52, Strungari-Purcareti.

Prima din cele cinci punți peste raul Pianu, a fost deja instalată in „PITICI”, Pianu de Jos. Celelalte vor fi construite, după intrarea in posesie a autorizațiilor de construcție.

 

REFACERE PODURI RAUL PIANU, COMUNA PIANU

 • Lucrări de reparații la podul de la Valea Recii, avariat in urma ploilor torențiale, efectuate de angajații primăriei.

PROIECT INVESTIȚIONALE

 • „Amenajare alei pietonale, loc de recreere și petrecere a timpului liber” în locul numit Gruiețe II.

În decursul anilor, am reușit să atragem toate tipurile de proiecte cu îngrijire nerambursabilă și care să fie disponibile când sunt primare în comună Pianu, iar în timpul realizării noastre sunt importante în acest sens:

 • Rețea de apă prin PNDR: aducțiune apă 6117 metri liniari (ml) – Pianu de Jos; distribuție 4480 ml Pianu de Jos; rezervor 200 mc Pianu de Jos; stații pompare 2 buc.
 • Extinderea retelei de apa si canal in Comuna Pianu, Judetul Alba C0720AM0003l570l00581 / 19.09.2016 in eligibila de 2.501.871,52 echivalentul a 553.022 euro. Finalizare date 19.09.2019
 • Modernizare gradinita, satul Pianu de Jos, comuna Pianu, judet Alba 0720EM00021750100436 / 14.10.2016 in valoare eligibila de 908.514,20 lei echivalentul a 200.821 euro. Finalizare date 14.10.2019
 • Modernizarea drumului forestier Valea Recii km 0 + 000-km 7 + 200, comuna Pianu, judet Alba C0430F000011770100022 / 04.10.2017 în valoare eligibilă de 6.649.276,41 lei echivalent un 1.464.921 euro. Finalizare date 19.09.2019
 • Canalizare prin PNDR: canalizare 4324 ml; stație epurare capacitate 150 mc / zi
 • Rețea apă Etapa II prin PNDR: valoare 761.575, 71 lei; distribuție 2460 ml; canalizare 2352 ml; stații pompare – 1 buc
 • Str. Rețea apă Principală prin PNDR: 3133 ml, distribuție
 • Rețea canalizare principală prin OUG 28: 3150 ml
 • Rețea aducțiune și stocare de apă Pianu de Sus prin ADI: 3672 ml; rezervor de apă 200 Mc
 • Str. Rețea apă După Grădini, prin ADI: 1720 ml
 • Rețea apă Gruiețe: 3143 ml
 • Aducție de acordare și vmagazinare de apă Purcăreți, din surse extrabugetare: valoare 346.851,11 lei fără TVA; aducție 4695 ml
 • Rețea distribuție apă sat Purcăreți: valoare 663.026 lei; distribuție 8413 ml
 • Centru de Zi Strungari, prin PNDR, valoare 527.506,03 lei fără TVA
 • Centru de Informare Turistică, prin PNDR: valoarea 418.274,63 lei
 • Modernizarea străzilor prin PNDR: Pianu de Sus 5.275 m, Pianu de Jos 2.917 m.
 • Comuna Pianu – tambur Purcăreți, 8,192 m total, prin lider: asfalt 4700 ml; pietruit 1800 ml
 • Drumuri Forestiere, prin PNDR: valoare 5.757.096, 54 lei; Vl. Leii 4000 ml asfalt; Vl. Hotarului 3092, balast 82 ml; Vl. Hotarului II 949,82 ml balast; Măcui I – 2112,39 ml balast; Măcui II – Balast 760,43 ml. Total 10.914,93 ml.
 • Drum Forestier VI. Recea, print Leader: valoare 343.160, 25 lei fără TVA; pietrit 2547,42 ml (prin GAL)
 • Drum Comunal 170 Strungari – Tonea, prin Lider: valoare 296.658, 70 lei fără TVA; asfalt 970 ml
 • Regularizare Valea de Sebiș, prim bugetul local
 • Modernizarea școlilor și a căminelor culturale și a dotării cu mobilier și a instalațiilor de sonorizare a bugetului local
 • Stana ecologică în Margini, prin parteneriat ALEA
 • Regularizarea în legătură cu Pianu, prin programul guvernamental
 • Sală sport, prin CNI
 • Biblionet
 • Achiziționarea în câmpul Strungari pentru îngrijirea căminelor culturale și extinderea curții școlii
 • Târg de animale și mărfuri
 • Stăvilar iaz pe strada Cloșca
 • Sprijin financiar pentru biserici
 • Adăpost temporar Casa din Munte: valoare 16.815,00 USD, FRDS prin
 • Complex de Servicii Sociale Comunitare: valoare 166.460,07 lei, prin MMSSF
 • Complexul de Servicii Sociale Comunitare Pianu: valoare 276.331,52 lei, MDP prin
 • Adăposturi temporare în Strungari: valoare totală 77.241,22 lei, prin MMSSF
 • Înființare Centrul de Zi pentru copii, satul Strungari: valoare 11.065.541,00 lei, prin FRDS
 • Rețeaua de centru rural a fost integrată într-o resursă umană, prin POS DRU
 • Complex de servicii integrate Pianu: valoare 1.943.431,60 lei, FRDS prin
 • Achiziționarea unui utilitar multifuncțional pentru întreaga infrastructură rutieră a comunei Pianu în serviciul de administrare comunală a comunei Pianu, judec. Alba C 413-322011270183277 finanțat prin FEADR prin GAL VAVM în valoare de 775 lei respectiv 78.750 euro.

Și sunt multe, alte realizări, pot fi rezultate în eforturile noastre comunitare.

Fie ca Dumnezeu să ne lumineze calea și să ne ajute în tot ceea ce face față pentru binele semenilor noștri, pentru bună starea comunei.

Primar, Ing. jr. Petruse Marin Ioan

Două proiecte de 88.000 de euro pentru modernizarea comunei Pianu

Investiții pentru modernizare Camin Cultural Pianu de Jos.

30713759_1862599593792965_5015378777786548224_n

 •  Investiție atrase anulată de Primaria Comunei Pianu  –
 • 8 martie 2018, un proiect semnat de investigații „Rețeaua de distribuire a canalizării și rețelei de canalizare pe strada Bisericii” din Pianu de Sus, Ministerul Regional al Dezvoltării și Administrației Publice, București:

miniatură (1)Miniatura

 

 • Apa – canalizare
 • Reparatii strazi
 • Reabilitare scoli
 • Reparatii camine culturale
 • Amenajare țintă de animale și mărfuri
 • Participarea proiectant de finanțare nerambursabilă sau parțială de rambursare
 • Balastre strazi zona golfului
 • Regularizare rau Pianu