PROIECTE INVESTIȚIONALE

În decursul anilor, am reușit să atragem toate tipurile de proiecte cu finanțare nerambursabilă care au fost disponibile de când sunt primar în comuna Pianu, iar dintre realizările noastre importante amintesc:

 • Rețea de apă prin PNDR: aducțiune apă 6117 metri liniari (ml) – Pianu de Jos; distribuție 4480 ml Pianu de Jos; rezervor 200 mc Pianu de Jos; stații pompare 2 buc.
 • Extinderea retelei de apa si canal in Comuna Pianu, Judetul Alba C0720AM0003l570l00581 /19.09.2016 in valoarea eligibila de 2.501.871,52 echivalentul a 553.022 euro. Data finalizare 19.09.2019
 • Modernizare gradinita, satul Pianu de Jos, comuna Pianu, judetul Alba 0720EM00021750100436 / 14.10.2016 in valoare eligibila de 908.514,20 lei echivalentul a 200.821 euro. Data finalizare 14.10.2019
 • Modernizarea drumului forestier Valea Recii km 0 + 000-km 7 + 200, comuna Pianu, judetul Alba C0430F000011770100022 / 04.10.2017 in valoare eligibila de 6.649.276,41 lei echivalent un 1.464.921 euro. Data finalizare 19.09.2019
 • Canalizare prin PNDR: canalizare 4324 ml; stație epurare capacitate 150 mc / zi
 • Rețea apă Etapa II prin PNDR: valoare 761.575, 71 lei; distribuție 2460 ml; canalizare 2352 ml; stații pompare – 1 buc
 • Rețea apă str. Principală prin PNDR: 3133 ml, distribuție
 • Rețea canalizare principală prin OUG 28: 3150 ml
 • Rețea aducțiune și stocare de apă Pianu de Sus prin ADI: 3672 ml; rezervor de apă 200 Mc
 • Rețea apă str. După Grădini, prin ADI: 1720 ml
 • Rețea apă Gruiețe: 3143 ml
 • Rețea aducție și vmagazinare de apă Purcăreți, din surse extrabugetare: valoare 346.851,11 lei fără TVA; aducție 4695 ml
 • Rețea distribuție apă sat Purcăreți: valoare 663.026 lei; distribuție 8413 ml
 • Centru de Zi Strungari, prin PNDR, valoare 527.506,03 lei fără TVA
 • Centru de Informare Turistică, prin PNDR: valoare 418.274,63 lei
 • Modernizarea străzilor prin PNDR: Pianu de Sus 5.275 m, Pianu de Jos 2.917 m.
 • Comuna Pianu – tambur Purcăreți, 8.192 m total, prin lider: asfalt 4700 ml; pietruit 1800 ml
 • Drumuri Forestiere, prin PNDR: valoare 5.757.096, 54 lei; Vl. Leii 4000 ml asfalt; Vl. Hotarului 3092, 82 ml balast; Vl. Hotarului II 949,82 ml balast; Măcui I – 2112,39 ml balast; Măcui II – Balast 760,43 ml. Total 10.914,93 ml.
 • Drum Forestier VI. Recea, prin Leader: valoare 343.160, 25 lei fără TVA; pietrit 2547,42 ml (prin GAL)
 • Drum Comunal 170 Strungari – Tonea, prin Lider: valoare 296.658, 70 lei fără TVA; asfalt 970 ml
 • Regularizare Valea de Sebiș, prin bugetul local
 • Modernizarea școlilor și a căminelor culturale și a dotării cu mobilier și instalații de sonorizare a acestora prin bugetul local
 • Stana ecologică în Margini, prin parteneriat ALEA
 • Regularizarea unui râu Pianu, prin programul guvernamental
 • Sală sport, prin CNI
 • Biblionet
 • Achiziționare în Strungari teren pentru parcare Cămin Cultural și extindere curtea școlii
 • Târg de animale și mărfuri
 • Stăvilar iaz pe strada Cloșca
 • Sprijin financiar pentru biserici
 • Adăpost temporar Casa din Munte: valoare 16.815,00 USD, prin FRDS
 • Complex de Servicii Sociale Comunitare: valoare 166.460,07 lei, prin MMSSF
 • Complex de Servicii Sociale Comunitare Pianu: valoare 276.331,52 lei, prin MDP
 • Adăposturi temporare în Strungari: valoare totală 77.241,22 lei, prin MMSSF
 • Înființare Centrul de Zi pentru copii, satul Strungari: valoare 11.065.541,00 lei, prin FRDS
 • Rețea de centru rural de dezvoltare integrată a resurselor umane, prin POS DRU
 • Complex de servicii integra Pianu: valoare 1.943.431,60 lei, prin FRDS
 • Achizitionarea unui utilitar multifuncțional pentru întreținerea infrastructurii rutiere a Comunei Pianu în cadrul serviciului de administrare comunală din Comuna Pianu, jud. Alba C 413-322011270183277 finanțat prin FEADR prin GAL VAVM în valoare de 775 lei respectiv 78.750 euro.

Și sunt multe, alte realizări, ca rezultat al efortului nostru comun.

Fie ca Dumnezeu să ne lumineze calea și să ne ajute în tot ceea ce facem pentru binele semenilor noștri, pentru bunăstarea comunei.

Primar, Ing. jr. Petruse Marin Ioan

Două proiecte de 88.000 de euro pentru modernizarea comunei Pianu

Investiții pentru modernizarea Camin Cultural Pianu de Jos.

30713759_1862599593792965_5015378777786548224_n

 •  Investitiile atrase anul acesta de Primaria Comunei Pianu  –
 • Joi 8 martie 2018, a fost semnat proiectul de investiții “Rețeaua de distribuție a canalizării și a rețelei de canalizare pe strada Bisericii” din Pianu de Sus, la Ministerul Regional de Dezvoltare și Administrație Publice, București:

thumbnail (1)Miniatura

 

 • Apa – canalizare
 • Reparatii strazi
 • Reabilitare scoli
 • Reparatii camine culturale
 • Amenajare targ de animale și mărfuri
 • Participarea proiectelor de finanțare nerambursabilă sau parțială de rambursare
 • Balastre strazi zona golfului
 • Regularizare rau Pianu