PROIECTE INVESTIȚIONALE

 • „Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu”
S-a semnat contractul de finanțare cu AFM pentru „Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu”
Prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o masina mai veche de 15 ani vor putea primi de la primaria de care apartin, un stimulent in valoare de 3000 de lei , fara a fi obligati sa-l foloseasca pentru a cumpara o masina noua.
📌Pentru a primi stimulentul pentru casare, proprietarul unei masini vechi, conform Ghidului de finatare, va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
♻️este persoana fizica cu domiciliul pe raza teritoriala UAT- ului delegat;
♻️detine in proprietate un autovehicul uzat imatriculat pe numele sau de cel putin 5 ani si se afla in evidentele fiscale ale UAT-ului
♻️nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor si impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local;
♻️nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din ale fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisolor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, pentru acelas vehicul uzat cu care participa la Program;
♻️nu este condamnat pentru infaractiuni impotriva mediului;
♻️se angajeaza sa predea spre casare si sa radieze din circulatie si din evidentele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicita simulentul pentru casare;
♻️se angajeaza ca nu va achizitiona un autoturism cu norma de poluare Euro 4 si/sau inferioara in termen de 3 ani de la primirea stimulentului;
♻️in situatia in care vehiculul uzat este detinut in coproprietate, solicitantul de finatare va depune si acordul scris al coproprietarilor privind participarea in cadrul Programului;
📌 Conform Ghidului, este considerat eligibil autovehiculul care indeplineste cumulative urmatoarele conditii:
♻️este inregistrat in evidentele UAT-ului;
♻️la data participarii in Program vehiculul are o vechime mai mare sau egala cu 15 ani, calculata de la anul fabricatiei;
♻️are norma de poluare Euro 3 si/sau inferioara;
♻️contine elementele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamente electronice de gestionare a functiilor autovehicului si dispositive catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie)
📌 Conform ghidului, un autovehicul uzat care se supune conditiilor precizate anterior este:
♻️autoturism- apartinand categoriei de folosinta M1;
♻️microbuz- autovehicul apartinand categoriei de folosinta M2 sau M3;
♻️autoutilitara usoara-autovehicul apartinand categoriei de folosinta N1;
♻️autospeciala/ autospecializata usoara- autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1 ori N1.
📌 Conform Ghidului de finantare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, 279 din 4 aprilie 2023, UAT Comuna Pianu este eligibila pentru 50 de autovehicule uzate.
 • “La pravală”, în Pianu de Jos, lucrări pentru asfaltare stradă.
 • Lucrările de întreținere pe se strada Salcâmului (Strâmturi), în Pianu de Sus.
 • Pe”Măcui” au început lucrările de introducere a rețelelor de apa și canalizare conform proiectului.
 • Comuna Pianu a reușit să depună, Vineri, 19.08.2022, ora 10:04, Cererea de finanțare pentru investiția „Modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Pianu, Județul Alba” la Agenția Fondului de Mediu (AFM).
  Prin „Programul privind eficiența energetică și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public” vor fi înlocuite încă 231 lămpi cu vapori de sodiu, cu altele moderne pe led, cu sistem de teledetecție.
  Competiția a fost acerbă, fondurile, la nivel național fiind epuizate în doar 7 minute de la deschiderea sesiunii.

   

 •  Demararea lucrărilor de întreținere la DC 52, Strungari-Purcareti.

Prima din cele cinci punți peste raul Pianu, a fost deja instalată in „PITICI”, Pianu de Jos. Celelalte vor fi construite, după intrarea in posesie a autorizațiilor de construcție.

 

REFACERE PODURI RAUL PIANU, COMUNA PIANU
 • Lucrări de reparații la podul de la Valea Recii, avariat in urma ploilor torențiale, efectuate de angajații primăriei.

 • „Amenajare alei pietonale, loc de recreere și petrecere a timpului liber” în locul numit Gruiețe II.

În decursul anilor, am reușit să atragem toate tipurile de proiecte cu îngrijire nerambursabilă și care să fie disponibile când sunt primare în comună Pianu, iar în timpul realizării noastre sunt importante în acest sens:

 • Rețea de apă prin PNDR: aducțiune apă 6117 metri liniari (ml) – Pianu de Jos; distribuție 4480 ml Pianu de Jos; rezervor 200 mc Pianu de Jos; stații pompare 2 buc.
 • Extinderea retelei de apa si canal in Comuna Pianu, Judetul Alba C0720AM0003l570l00581 / 19.09.2016 in eligibila de 2.501.871,52 echivalentul a 553.022 euro. Finalizare date 19.09.2019
 • Modernizare gradinita, satul Pianu de Jos, comuna Pianu, judet Alba 0720EM00021750100436 / 14.10.2016 in valoare eligibila de 908.514,20 lei echivalentul a 200.821 euro. Finalizare date 14.10.2019
 • Modernizarea drumului forestier Valea Recii km 0 + 000-km 7 + 200, comuna Pianu, judet Alba C0430F000011770100022 / 04.10.2017 în valoare eligibilă de 6.649.276,41 lei echivalent un 1.464.921 euro. Finalizare date 19.09.2019
 • Canalizare prin PNDR: canalizare 4324 ml; stație epurare capacitate 150 mc / zi
 • Rețea apă Etapa II prin PNDR: valoare 761.575, 71 lei; distribuție 2460 ml; canalizare 2352 ml; stații pompare – 1 buc
 • Str. Rețea apă Principală prin PNDR: 3133 ml, distribuție
 • Rețea canalizare principală prin OUG 28: 3150 ml
 • Rețea aducțiune și stocare de apă Pianu de Sus prin ADI: 3672 ml; rezervor de apă 200 Mc
 • Str. Rețea apă După Grădini, prin ADI: 1720 ml
 • Rețea apă Gruiețe: 3143 ml
 • Aducție de acordare și vmagazinare de apă Purcăreți, din surse extrabugetare: valoare 346.851,11 lei fără TVA; aducție 4695 ml
 • Rețea distribuție apă sat Purcăreți: valoare 663.026 lei; distribuție 8413 ml
 • Centru de Zi Strungari, prin PNDR, valoare 527.506,03 lei fără TVA
 • Centru de Informare Turistică, prin PNDR: valoarea 418.274,63 lei
 • Modernizarea străzilor prin PNDR: Pianu de Sus 5.275 m, Pianu de Jos 2.917 m.
 • Comuna Pianu – tambur Purcăreți, 8,192 m total, prin lider: asfalt 4700 ml; pietruit 1800 ml
 • Drumuri Forestiere, prin PNDR: valoare 5.757.096, 54 lei; Vl. Leii 4000 ml asfalt; Vl. Hotarului 3092, balast 82 ml; Vl. Hotarului II 949,82 ml balast; Măcui I – 2112,39 ml balast; Măcui II – Balast 760,43 ml. Total 10.914,93 ml.
 • Drum Forestier VI. Recea, print Leader: valoare 343.160, 25 lei fără TVA; pietrit 2547,42 ml (prin GAL)
 • Drum Comunal 170 Strungari – Tonea, prin Lider: valoare 296.658, 70 lei fără TVA; asfalt 970 ml
 • Regularizare Valea de Sebiș, prim bugetul local
 • Modernizarea școlilor și a căminelor culturale și a dotării cu mobilier și a instalațiilor de sonorizare a bugetului local
 • Stana ecologică în Margini, prin parteneriat ALEA
 • Regularizarea în legătură cu Pianu, prin programul guvernamental
 • Sală sport, prin CNI
 • Biblionet
 • Achiziționarea în câmpul Strungari pentru îngrijirea căminelor culturale și extinderea curții școlii
 • Târg de animale și mărfuri
 • Stăvilar iaz pe strada Cloșca
 • Sprijin financiar pentru biserici
 • Adăpost temporar Casa din Munte: valoare 16.815,00 USD, FRDS prin
 • Complex de Servicii Sociale Comunitare: valoare 166.460,07 lei, prin MMSSF
 • Complexul de Servicii Sociale Comunitare Pianu: valoare 276.331,52 lei, MDP prin
 • Adăposturi temporare în Strungari: valoare totală 77.241,22 lei, prin MMSSF
 • Înființare Centrul de Zi pentru copii, satul Strungari: valoare 11.065.541,00 lei, prin FRDS
 • Rețeaua de centru rural a fost integrată într-o resursă umană, prin POS DRU
 • Complex de servicii integrate Pianu: valoare 1.943.431,60 lei, FRDS prin
 • Achiziționarea unui utilitar multifuncțional pentru întreaga infrastructură rutieră a comunei Pianu în serviciul de administrare comunală a comunei Pianu, judec. Alba C 413-322011270183277 finanțat prin FEADR prin GAL VAVM în valoare de 775 lei respectiv 78.750 euro.

Și sunt multe, alte realizări, pot fi rezultate în eforturile noastre comunitare.

Fie ca Dumnezeu să ne lumineze calea și să ne ajute în tot ceea ce face față pentru binele semenilor noștri, pentru bună starea comunei.

Primar, Ing. jr. Petruse Marin Ioan

Două proiecte de 88.000 de euro pentru modernizarea comunei Pianu

Investiții pentru modernizare Camin Cultural Pianu de Jos.

30713759_1862599593792965_5015378777786548224_n

 •  Investiții atrase anul acesta, de Primaria Comunei Pianu  –
 • 8 martie 2018, un proiect semnat de investigații „Rețeaua de distribuire a canalizării și rețelei de canalizare pe strada Bisericii” din Pianu de Sus, Ministerul Regional al Dezvoltării și Administrației Publice, București:

miniatură (1)Miniatura

 

 • Apa – canalizare
 • Reparatii strazi
 • Reabilitare scoli
 • Reparatii camine culturale
 • Amenajare țintă de animale și mărfuri
 • Participarea proiectant de finanțare nerambursabilă sau parțială de rambursare
 • Balastre strazi zona golfului
 • Regularizare rau Pianu