Consiliul local

COMPONENTA CONSILIULUI PIANU LOCAL

Nr. Crt. Numele și prenumele consilierului
1 Voisan Lazăr – viceprimar
2 Candroiu Ana – Consilier
3 Ciucur Viorel – Consilier
4 Dobra Marius Ioan – Consilier
5 Voisan Ana Maria – Consilier
6 Marghitan Valeriu Mircea – Consilier
7 Muntiu Ioan – Consilier
8 Padean Ioan – Consilier
9 Savu Gheorghe Petru – Consilier
10 Timariu Dan Nicolae – Consilier
11 Tomusca Ioan – Consilier
12 Trif Florin – Consilier
13 Voisan Ovidiu Adam – Consilier

 

 

 

Hotarari 2020
 

Incepand cu luna Ianuarie 2020 toate Hotărările deliberate de Consiliul Local comuna Pianu vor fi afisate conform noilor prevederi ale OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, pe site-ul primariei comunei la rubrica Monitorul Oficial Local!

Hotarari 2019
 

 • HCL Nr. 91 din 13.12.2019  – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 90 din 13.12.2019 si Anexa – privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes public local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social. 
 • HCL Nr. 89 din 13.12.2019 si Anexa – privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
 • HCL nr. 88 din 13.12.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 87 din 27.11.2019 cu Anexa 1 – privind Aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 2 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • Anexa 3 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • Anexa 4 si anexa 5 – la HCL nr. 87  din 27.11.2019
 • Anexa 6 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 86 din 27.11.2019 – privind Aprobarea listei de partizi pentru licitație și a prețului de pornire pentru masă lemnoasă destinată valorificării către agenții economici în anul 2019-2020, respective aprobarea reducerii prețului de pornire cu până la 20 %, în caz de negociere, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1 – la HCL nr. 86 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 85 din 27.11.2019 –  privind Aprobarea Organigramei și Statului de Funcții a comunei Pianu;
 • Anexa 1 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 2 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 3 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 4 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 5 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 6 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 7 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 8 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • din Anexa 8  – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 84 din 27.11.2019 cu Anexa  – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a compartimentului de asistență socială, organizat la nivelul comunei Pianu
 • HCL Nr. 83 din 27.11.2019 – privind Aprobarea Stabilirii componenței Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Pianu
 • HCL Nr. 82 din 27.11.2019 cu Anexa – privind Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 81 din 27.11.2019 – privind Aprobarea documentație cadastrală de primă înscriere în Cartea Funciară a străzii Strâmturi din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 80 din 27.11.2019 cu Anexe – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2019
 • HCL Nr. 79 din 27.11.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 78 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Modificării Organigramei, Statul de personal și Statul de funcții al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1  la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 2 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 3 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 4 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 77 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Corectării Organigramei, Statutul funcțiilor și Statul Personal al Regiei Autonome Locale al Ocolului Silvic Valea Pianului RA, aprobate HCL nr. 20 / 22.02.2019
 • Anexa 1 la HCL nr. 77 din 16.10.2019
 • Anexa 2 la HCL nr. 77 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 76 din 16.10.2019 – privind Aprobarea listei de partizi pentru licitație și a prețului de pornire pentru masă lemnoasă destinată valorificării către agenții economici în anul 2019, respective aprobarea reducerii prețului de pornire cu până la 20 %, în vederea negocierii cu agenții interesați, în cazul neadjudecării partizilor după a doua licitației, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1 – la HCL nr. 76 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 75 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Reorganizării Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență Pianu;
 • HCL Nr. 74 din 16.10.2019 – documentare privind privirea aprovizionării imobilelor în CF 75223 Pianu (Cărămidărie) în trei parcele ;
 • HCL Nr. 73 din 16.10.2019 – privitor la gestiunea delegării care se administrează către operatorul regional SC APA CTTASA Alba, rețele de utilizare a apei și rețelei de canalizare pe strada Bisericii în localitatea Pianu de Sus, județul Alba și rețele de utilizare cu apă, rezultată în urmărirea lucrărilor finalizate de „Înlocuire supratraversări cu subtraversări în localitatea Pianu de Jos (Gălbenel), comună Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 72 din 16.10.2019 – privind completarea inventarului bunurilor de îngrijire a unui domeniu public în comuna Pianu
 • HCL Nr. 71 din 16.10.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 70 din 18.09.2019 – privind Desemnarea președintelui ședinței în lunile octombrie – decembrie 2019
 • HCL Nr. 69 din 18.09.2019 – privind numirea reprezentantului autorității tutelare în Consiliul de Administrație al Ocolulului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 68 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării Organigramei, Statutul personal și Statul de funcții al Ocolului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 67 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării fiscale de salubrizare a comunei Pianu;
 • HCL Nr. 66 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Listei de participare pentru licitație și acorduri de pornire pentru masă lemnoasă destinate valorificării către agenții economici, în anul 2019, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • Anexa 1 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • Anexa 2 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 65 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru un local local Pianu, în urma adoptării Codului Administrativ;
 • Anexa – la HCL nr. 65 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 64 din 18.09.2019 – privind Aprobare desemnare reprezentantă despre Pianu local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 63 din 08.09.2019 – privind Aprobarea actualizării valorilor de investigație pentru ”Modernizare străzi Pinilor, Gauri, Valea Sebeșului, Cotîrhău, Ulița La Canton, Tecănel, în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”;
 • Anexa – la HCL nr. 63 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 62 din 18.09.2019 – privind programul de evaluare a studiilor de Fezabilitate pentru regularizarea cursului de apă Valea Leii
 • HCL nr. 61 din 18.08.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • Anexa 1 – la HCL nr. 61 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 60 din 02.08.2019 – privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2019
 • Anexa la HCL Nr. 60 din 02.08.201
 • HCL Nr. 59 din 02.08.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2019 – privind aprobarea Plăților restante a taxei de salubrizare a comunei Pianu.
 • HCL Nr. 57 din 25.07.2019 – privind aprobarea Corectării HCL Pianu nr. 99 / 17.12.2018 privind propunerea de atribuire a terenului prin ordinul prefectului județului Alba;
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2019 – privind aprobarea Cooperării comunei PIANU, județul Alba din România cu comunitatea MOARA VLASIEI, Județul Ilfov;
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2019 – privind aprobarea Acordului de principiu pentru înfrățirea comunei Pianu, Județul Alba din România cu satul Puhoi, raionul Ialoveni din Republica Modova;
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței în perioada iulie – septembrie 2019
 • HCL Nr. 52 din 27.06.2019 – privind Aprobarea revocării domnului Bădilă Ioan Dan din funcția de membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA și inițiarea procedurilor de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA în materie de intrare în se pot lega cu privire la arta 2 la HCL Pianu nr. 67/2018
 • HCL Nr. 51 din 27.06.2019 – privatizarea acordării acordului lemnului de foc cu titlu gratuit pentru populația afectată de inundații
 • HCL Nr. 50 din 24.06.2019 – privind Aprobarea Modificării Inventarului bunurilor de îngrijire a unui domeniu public în comuna Pianu
 • HCL Nr. 49 din 27.06.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr. 48 DIN 27.06.2019 – cauzei privind desemnarea președintelui ședinței pe lună iunie
 • HCL Nr. 47 din 28.05.2019 – privind Aprobarea deschiderii procedurilor generale de insolvență a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului
 • HCL Nr. 46 din 28.05.2019 – Documentare privată a tehnologiei de dezlipire Teren – Bazin stocare apa Pianu de Jos („Cărămidărie”)
 • HCL Nr. 45 din 28.05.2019 – privind programul de repartizare a profitului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2017 și pentru anul 2018, se conformează situației și se aprobă;
 • HCL Nr. 44 din 28.05.2019 – privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înființarea rețelelor distribuite și naturale în comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 43 din 28.05.2019 – privator la întoarcerea „Pastoralului Amenajamentului” pentru persoanele fizice și juridice și păstrarea din domeniul privat în comuna Pianu;
 • HCL Nr. 42 din 28.05.2019 – privind Aprobarea declarării Comunei Pianu ca Zonă Turistică de Interes Național ;
 • HCL Nr. 41 din 28.05.2019 – privind programul tarifar distinct pentru beneficiarii serviciilor de salubrizare se calculează conform prevederilor OUG 74/2018.
 • Anexa la HCL Nr. 41 din 28.05.2019
 • HCL Nr. 40 din 28.05.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 23.04.2019 – privind Aprobarea Bugetului Local, un Buget de Venitori Proprii pe anul 2019
 • HCL Nr. 38 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Modernizarea Grădiniței în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 37 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorificării cercetării pentru „Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba” și revocarea HCL Pianu nr. 25 / 28.03.2019;
 • HCL Nr. 36 din 23.04.2019 – privind indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,6% conforme Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică
 • Anexa – la HCL Nr. 36 din 23.04.2019
 • HCL Nr. 35 din 23.04.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 34 din 28.03.2019 – privind Aprobarea suplimentară Organigramei, Statutul funcțiilor și statul personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului cu un post de inginer silvic.
 • HCL Nr. 33 din 28.03.2019 – privind aprobarea propunerilor pentru atestarea comunei Pianu ca zonă de interes turistic local;
 • HCL Nr. 32 din 28.03.2019 – privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a unui imobil situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp B;
 • HCL Nr. 31 din 28.03.2019 – privind aprobarea prelungirii termenului de utilizare a unui imobil situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp A;
 • HCL Nr. 30 din 28.03.2019 – privind indicații tehnice și economii pentru investigații „Reabilitare publică a iluminatului în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba” actualizează procedurile finale de achiziție;
 • Anexa – la HCL Nr. 30 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2019 – privind aprobarea contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licenței privind „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE UNEI GESTIONĂRI UNOR ACTIVITĂȚI UNOR COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN JUDETUL ALBA, UNIVERSITATEA DE TRANSPORT. SPECIALE DE DEȘEURI “- pentru LOTUL 2 Tărtăria, îngrijirea cuprinde tarifele de salubritate din ofertă financiară pentru o anumită asociere SC SERVICII RER ORADEA ECOLOGICĂ SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • Anexa – la HCL Nr. 29 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2019 – privind aprobarea documentării tehnice a primului înscriere la pășunilor “Măgura” și “Tomnatec”;
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2019 – privind Aprobare Raport de evaluare a imobilului în comerț comercial;
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2019 – privind documentarea tehnologiei de primă proprietate a unei proprietăți – Complexul Servicii Sociale Pianu de Jos;
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2019 – privind actualizarea valorizării de cercetare pentru “Rețeaua de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței pe luna martie
 • HCL Nr. 22 din 22.02.2019 – privind aprobarea Planului anual de acțiune către Comunei Pianu privind Serviciile Sociale.
 • Anexa – la HCL Nr. 22 din 22.02.201
 • HCL Nr. 21 din 22.02.2019 – privind aprobarea bugetului venitorilor și cheltuielilor către Regia Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2019;
 • anexe la HCL Nr. 21 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 20 din 22.02.2019 – privind aprobarea organigramei, a unui stat de funcții și a unui stat personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului;
 • Anexa 1 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • Anexa 2 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 19 din 22.02.2019 – referitor la programarea cantității de lemn pentru utilizarea locală necesară și valorificarea păstrării UAT Pianu, precum și distribuirea lemnului;
 • HCL Nr. 18 din 22.02.2019 – privirea Aprobării nu poate fi vorba despre lemn cu destinație – competiție pentru silvic personal;
 • HCL Nr. 17 din 22.02.2019 – privind Aprobarea vânzării pentru anularea anului 2019 la RAL Ocolul Silvic Pianu
 • HCL Nr. 16 din 22.02.2019 – privind necesitatea unui material de protejare a lemnului pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu;
 • HCL Nr. 15 din 22.02.2019 – privind modificarea cuantumului a taxei de salubritat și a procedurilor de colectare a consilierului menajere
 • HCL Nr. 14 din 22.02.2019 – privind aprobarea indexării impozitelor și a taxelor locale cu rata inflației;
 • HCL Nr. 13 din 22.02.2019 – privind Aprobarea trecerii suprafeței de 250 mp din CF nr. 74349 Pianu, în domeniul privat al comunei;
 • HCL Nr. 12 din 22.02.2019 – privind aprobarea fișelor SF, PT și documentația de avizare pentru înființarea rețelelor de distribuire a unui abor și rețele de canalizare pe str. Strâmturi În localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 11 din 22.02.2019 – în ceea ce privește ceea ce privește acordarea măsurilor și documentelor tehnice de scriere primară pentru Strîmturi din Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 10 din 22.02.2019 – privind documentarea tehnicii de primire a unei proprietăți în proprietate – Complexul Servicii Sociale din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 9 din 22.02.2019 – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa la HCL Nr. 9 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 8 din 22.02.2019 – privatizarea aprobării în cadrul Centrului de zi pentru antepreșcolarii din Pianu de Jos
 • HCL Nr. 7 din 22.02.2019 – referitor la aprobarea Planului de acțiuni / lucrari de interes public local pentru probleme de lucru pentru muncă, beneficiari de ajutor social
 • Anexa la HCL Nr. 7 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 6 din 22.02.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 5 din 22.02.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2019
 • HCL Nr. 4 din 22.01.2019 – organizarea privării școlilor pentru anularea școlarului 2019-2020
 • HCL Nr. 3 din 22.01.2019 privind stabilirea impozitelor și impozitelor locale, precum și un set special de taxe, pentru anul 2019;
 • Anexa – la HCL nr. 3 din 22.12.2018
 • HCL Nr. 2 din 22.01.2019 – privind Utilizarea Excedentului bugetar anulare anul 2019
 • HCL Nr. 1 din 22.01.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
Hotarari 2018

 

Hotarari 2017
Hotarari 2016
Hotarari 2015
Hotarari 2014
Hotarari 2013
Hotarari 2012
Hotarari 2011
Hotarari 2010
Hotarari 2009
Hotarari 2008