Consiliul local

COMPONENTA CONSILIULUI  LOCAL PIANU

Nr. Crt. Numele și prenumele 
1 Voisan Lazăr – Viceprimar  –  PNL
2 Cândroiu Ana – Consilier    – PNL
3 Ciucur Marin- Consilier –  PNL
4 Dan Mihai – Nicolae – Consilier –  PSD
5 Dobra Marius – Ioan – Consilier –  PNL
6 Furdui Gabriel – Petru – Consilier – PSD
7 Marghitan Valeriu – Mircea – Consilier – PRO Romania
8 Mircea Radu – Dan – Consilier – PSD
9 Padean Ioan – Consilier – PNL
10 Petraşcu Petru – Consilier – PNL
11 Savu Gheorghe – Petru – Consilier – AUR
12 Timariu Dan – Nicolae – Consilier – PNL
13 Voisan Ovidiu – Iancu – Consilier – PSD

 

Incepand cu luna Ianuarie 2020 toate Hotărările deliberate de Consiliul Local comuna Pianu vor fi afisate conform noilor prevederi ale OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, pe site-ul primariei comunei la rubrica Monitorul Oficial Local!

Hotarari 2019
 

 • HCL Nr. 91 din 13.12.2019  – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu
 • HCL Nr. 90 din 13.12.2019 si Anexa – privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes public local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social. 
 • HCL Nr. 89 din 13.12.2019 si Anexa – privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
 • HCL nr. 88 din 13.12.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 87 din 27.11.2019 cu Anexa 1 – privind Aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 2 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • Anexa 3 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • Anexa 4 si anexa 5 – la HCL nr. 87  din 27.11.2019
 • Anexa 6 – la HCL nr. 87 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 86 din 27.11.2019 – privind Aprobarea listei de partizi pentru licitație și a prețului de pornire pentru masă lemnoasă destinată valorificării către agenții economici în anul 2019-2020 respectiv, aprobarea reducerii prețului de pornire cu până la 20 %, în caz de negociere, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1 – la HCL nr. 86 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 85 din 27.11.2019 –  privind Aprobarea Organigramei și Statului de Funcții a comunei Pianu;
 • Anexa 1 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 2 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 3 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 4 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 5 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 6 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 7 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • Anexa 8 – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • din Anexa 8  – la HCL nr. 85 din 27.11.2019
 • HCL Nr. 84 din 27.11.2019 cu Anexa  – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a compartimentului de asistență socială, organizat la nivelul comunei Pianu
 • HCL Nr. 83 din 27.11.2019 – privind Aprobarea Stabilirii componenței Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Pianu
 • HCL Nr. 82 din 27.11.2019 cu Anexa – privind Completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 81 din 27.11.2019 – privind Aprobarea documentație cadastrală de primă înscriere în Cartea Funciară a străzii Strâmturi din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 80 din 27.11.2019 cu Anexe – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2019
 • HCL Nr. 79 din 27.11.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 78 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Organigramei, Statul de personal și Statul de funcții al Ocolului Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1  la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 2 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 3 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • Anexa 4 la HCL nr. 78 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 77 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Corectării Organigramei, Statului de functii și Statului de Personal al Regiei Autonome Locale al Ocolului Silvic Valea Pianului RA, aprobate HCL nr. 20/22.02.2019
 • Anexa 1 la HCL nr. 77 din 16.10.2019
 • Anexa 2 la HCL nr. 77 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 76 din 16.10.2019 – privind Aprobarea listei de partizi pentru licitație și a prețului de pornire pentru masă lemnoasă destinată valorificării către agenții economici în anul 2019, respective aprobarea reducerii prețului de pornire cu până la 20 %, în vederea negocierii cu agenții interesați, în cazul neadjudecării partizilor după a doua licitației, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • Anexa 1 – la HCL nr. 76 din 16.10.2019
 • HCL Nr. 75 din 16.10.2019 – privind Aprobarea Reorganizării Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență Pianu;
 • HCL Nr. 74 din 16.10.2019 – privind aprobarea documentatiei  de dezlipire imobil înscris in CF 75223, Pianu (Cărămidărie) în trei parcele ;
 • HCL Nr. 73 din 16.10.2019 – privind aprobarea  delegării de gestiunea catre  Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba, a „Rețele de alimentare cu apă și rețelei de canalizare pe strada Bisericii în localitatea Pianu de Sus, județul Alba” și „Rețele de alimentare cu apă, rezultată în urmărirea finalizarii lucrărilor de „Înlocuire supratraversări cu subtraversări în localitatea Pianu de Jos (Gălbenel), comună Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 72 din 16.10.2019 – privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 71 din 16.10.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 70 din 18.09.2019 – privind Desemnarea președintelui ședinței în lunile octombrie – decembrie 2019
 • HCL Nr. 69 din 18.09.2019 – privind numirea reprezentantului autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al Ocolulului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 68 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării Organigramei, Statutul de personal și Statului de funcții al Ocolului Silvic Valea Pianului RA;
 • HCL Nr. 67 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Modificării taxei de salubrizare la nivelul comunei Pianu;
 • HCL Nr. 66 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Listei de partizi pentru licitație și a pretului de pornire pentru masă lemnoasă destinata valorificării către agenții economici, în anul 2019, la Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • Anexa 1 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • Anexa 2 – la HCL nr. 66 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 65 din 18.09.2019 – privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Pianu, în urma adoptării Codului Administrativ;
 • Anexa – la HCL nr. 65 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 64 din 18.09.2019 – privind Aprobare desemnare reprezentanti ai Consiliului Local Pianu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 63 din 08.09.2019 – privind Aprobarea actualizării valorilor de investigație pentru ”Modernizare străzi Pinilor, Gauri, Valea Sebeșului, Cotîrhău, Ulița La Canton, Tecănel, în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”;
 • Anexa – la HCL nr. 63 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 62 din 18.09.2019 – privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru regularizarea cursului de apă Valea Leii
 • HCL nr. 61 din 18.08.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • Anexa 1 – la HCL nr. 61 din 18.09.2019
 • HCL Nr. 60 din 02.08.2019 – privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2019
 • Anexa la HCL Nr. 60 din 02.08.201
 • HCL Nr. 59 din 02.08.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 58 din 25.07.2019 – privind aprobarea Plăților restante a taxei de salubrizare a comunei Pianu.
 • HCL Nr. 57 din 25.07.2019 – privind aprobarea Corectării HCL Pianu nr. 99 / 17.12.2018 privind propunerea de atribuire a terenului prin ordinul prefectului județului Alba;
 • HCL Nr. 56 din 25.07.2019 – privind aprobarea Cooperării comunei Pianu, județul Alba din România,  cu comuna Moara Vlasiei, Județul Ilfov;
 • HCL Nr. 55 din 25.07.2019 – privind aprobarea Acordului de principiu pentru înfrățirea comunei Pianu, Județul Alba din România cu satul Puhoi, raionul Ialoveni din Republica Modova;
 • HCL Nr. 54 din 25.07.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 53 din 25.07.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței în perioada iulie – septembrie 2019
 • HCL Nr. 52 din 27.06.2019 – privind Aprobarea revocării domnului Bădilă Ioan Dan din funcția de membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA și inițiarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Valea Pianului RA în vederea intrarii în legalitate cu privire la art. 2 al HCL Pianu nr. 67/2018
 • HCL Nr. 51 din 27.06.2019 – privind aprobarea atribuirii lemnului de foc cu titlu gratuit pentru gospodariile  afectate de inundații
 • HCL Nr. 50 din 24.06.2019 – privind Aprobarea Modificării Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pianu
 • HCL Nr. 49 din 27.06.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL nr. 48 DIN 27.06.2019 – privind desemnarea președintelui de ședința pentru luna iunie
 • HCL Nr. 47 din 28.05.2019 – privind Aprobarea deschiderii procedurilor generale a insolvenței a Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA
 • HCL Nr. 46 din 28.05.2019 – aprobare Documentatie tehnica de dezlipire Teren – Bazin stocare apa Pianu de Jos („Cărămidărie”)
 • HCL Nr. 45 din 28.05.2019 – privind aprobarea repartizarii profitului Ocolului Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2017 și pentru anul 2018, conform situațiilor financiare avizate și aprobate;
 • HCL Nr. 44 din 28.05.2019 – privind Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru înființarea rețelelor de aductiune si distributie gaze naturale în comuna Pianu, județul Alba
 • HCL Nr. 43 din 28.05.2019 – privind aprobarea intocmirii „Amenajamentului pastoral” pentru persoane fizice și juridice si pasunile din domeniul privat al comunei Pianu;
 • HCL Nr. 42 din 28.05.2019 – privind Aprobarea declarării Comunei Pianu ca Zonă Turistică de Interes Național ;
 • HCL Nr. 41 din 28.05.2019 – privind  Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciilor de salubrizare, calculate conform prevederilor OUG 74/2018.
 • Anexa la HCL Nr. 41 din 28.05.2019
 • HCL Nr. 40 din 28.05.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 39 din 23.04.2019 – privind Aprobarea Bugetului Local, a Bugetului de Venituri Proprii pe anul 2019
 • Anexa la HCL nr. 39 din 23.04.2019  – Bugetului Local pe anul 2019
 • HCL Nr. 38 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorii de investitie pentru „Modernizare Gradinița în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 37 din 23.04.2019 – privind actualizarea valorii de investitie pentru „Rețea de distribuție și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba” și revocarea HCL Pianu nr. 25 / 28.03.2019;
 • HCL Nr. 36 din 23.04.2019 – privind indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,6% conform Comunicatului de presă al Institutului Național de Statistică
 • Anexa – la HCL Nr. 36 din 23.04.2019
 • HCL Nr. 35 din 23.04.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 34 din 28.03.2019 – privind Aprobarea suplimentarii Organigramei, Statutul Functii și Statului de personal a Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului cu un post de inginer silvic.
 • HCL Nr. 33 din 28.03.2019 – privind aprobarea propunerilor pentru atestarea comunei Pianu ca zonă de interes turistic local;
 • HCL Nr. 32 din 28.03.2019 – privind aprobarea prelungirii termenului de folosinta a  imobilului situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp B;
 • HCL Nr. 31 din 28.03.2019 – privind aprobarea prelungirii termenului de folosinta a imobilului situat în Pianu de Jos, str. Cloșca, nr. 244, Corp A;
 • HCL Nr. 30 din 28.03.2019 – privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru investitia „Reabilitare iluminat public în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu, județul Alba”,  actualizati la finalizarea procedurilor  de achiziții;
 • Anexa – la HCL Nr. 30 din 28.03.2019.
 • HCL Nr. 29 din 28.03.2019 – privind aprobarea contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licenței privind „DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI, COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR MUNICIPALE  SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI “- pentru LOTUL 2 Tărtăria, care  cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv  asociere SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA  SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
 • Anexa – la HCL Nr. 29 din 28.03.2019
 • HCL Nr. 28 din 28.03.2019 – privind aprobarea documentatiei tehnice de primă inscriere a la pășunilor “Măgura” și “Tomnatec”;
 • HCL Nr. 27 din 28.03.2019 – privind Aprobare Raport de evaluare a imobilului în comerț comercial;
 • HCL Nr. 26 din 28.03.2019 – privind aprobarea documentatiei tehnice de primă inscriere a imobilului – Complex Servicii Sociale Pianu de Jos;
 • HCL Nr. 25 din 28.03.2019 – privind actualizarea valorizării de investitie pentru “Rețea de distribuție apa și rețea de canalizare pe strada Bisericii din localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba”
 • HCL Nr. 24 din 28.03.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 23 din 28.03.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței pe luna martie
 • HCL Nr. 22 din 22.02.2019 – privind aprobarea Planului anual de acțiune al Comunei Pianu privind Serviciile Sociale.
 • Anexa – la HCL Nr. 22 din 22.02.201
 • HCL Nr. 21 din 22.02.2019 – privind aprobarea bugetului de veniuri și cheltuieli al Regiei Autonome Locale Ocolul Silvic Valea Pianului RA pentru anul 2019;
 • anexe la HCL Nr. 21 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 20 din 22.02.2019 – privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și de personal al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Pianului;
 • Anexa 1 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • Anexa 2 la HCL Nr. 20 din 22.02.2019;
 • HCL Nr. 19 din 22.02.2019 – aprobarea cantității de lemn pentru incalzire ce se exploateaza pentru  nevoi locale și se valorifica din padurea UAT Pianu, precum și repartizarea lemnului;
 • HCL Nr. 18 din 22.02.2019 – privirea Aprobarea cantitatii de lemn cu destinație – competiție pentru silvic personal;
 • HCL Nr. 17 din 22.02.2019 – privind Aprobarea preturilor pentru vanzarea lemnului pe anului 2019 la RAL Ocolul Silvic Pianu
 • HCL Nr. 16 din 22.02.2019 – privind necesitatea de material lemnos pentru instituțiile publice de pe raza comunei Pianu;
 • HCL Nr. 15 din 22.02.2019 – privind modificarea cuantumului a taxei de salubrizare și a procedurilor de colectare a deseurilor menajere
 • HCL Nr. 14 din 22.02.2019 – privind aprobarea indexării impozitelor și a taxelor locale cu rata inflației;
 • HCL Nr. 13 din 22.02.2019 – privind Aprobarea trecerii suprafeței de 250 mp din CF nr. 74349 Pianu, în domeniul privat al comunei;
 • HCL Nr. 12 din 22.02.2019 – privind aprobarea intocmire SF, PT și documentația de avizare pentru înființarea rețelelor de distribuire a apei și rețele de canalizare pe str. Strâmtur,  in localitatea Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 11 din 22.02.2019 – privind efectuarea de măsuratori și a documentatiei tehnice de prima inscriere pentru str. Strîmturi din Pianu de Sus;
 • HCL Nr. 10 din 22.02.2019 – privind aprobarea documentatiei tehnice de prima inscriere a imobilului – Complex Servicii Sociale din Pianu de Sus
 • HCL Nr. 9 din 22.02.2019 – privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor comunei Pianu
 • Anexa la HCL Nr. 9 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 8 din 22.02.2019 – privind aprobarea Centrului de zi pentru antepreșcolarii din Pianu de Jos
 • HCL Nr. 7 din 22.02.2019 – referitor la aprobarea Planului de acțiuni / lucrari de interes public local pentru persoanele  apte de muncă, beneficiari de ajutor social
 • Anexa la HCL Nr. 7 din 22.02.2019
 • HCL Nr. 6 din 22.02.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
 • HCL Nr. 5 din 22.02.2019 – privind desemnarea președintelui ședinței pe lunile martie – mai 2019
 • HCL Nr. 4 din 22.01.2019 – privind aprobarea organizarii retelei școlare pentru anul școlar 2019-2020
 • HCL Nr. 3 din 22.01.2019  – privind stabilirea impozitelor  locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019;
 • Anexa – la HCL nr. 3 din 22.12.2018
 • HCL Nr. 2 din 22.01.2019 – privind Utilizarea Excedentului bugetar pe anul 2019
 • HCL Nr. 1 din 22.01.2019 – privind Aprobarea ordinii de zi
Hotarari 2018
Hotarari 2017
Hotarari 2016
Hotarari 2015
Hotarari 2014
Hotarari 2013
Hotarari 2012
Hotarari 2011
Hotarari 2010
Hotarari 2009
Hotarari 2008