Urbanism

Agricultura

În partea de nord a comunei, respectiv în satele Pianu de Jos și Pianu de Sus, în dea lungul albiei râului Pianu se află un teren de fertilitate pe care locuitorii cultiva zarzavaturi, plante tehnice (plante de zahăr, floare soarelui),
plante cerealiere, orz , porumb).
Terenurile agricole funcționează atât în ​​forma asociativă, cât și în cele două asociații, cat și individuale. De asemenea, pe raza comunei exista doua ferme: o crestere a pasarilor (10.000 de gaini ouatoare) si una de crestere a bovinelor, ambele fiind construite din fonduri SAPARD.
Cetățile comunei au un efectiv de 1100 de bovine, aproximativ 2000 de porci și 5000 de ovine.In partea de sud a comunei, respectiv localitatile Strungari, Purcareti, Plaiuri, cetatenii se ocupa cu cresterea animalelor, bovinelor si ovinelor, folosind potentialul pasunilor din zona de munte.
Pe raza comunei functioneaza Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Pianului care administreaza o suprafata de 4200 ha padure de foioase in zonele joase si de rasinoase aproximativ 1000 ha in zona de munte Tomnatec si Dealul Lung, Ocolul aducandu-si astfel contributia la bugetul comunei si asigurand lemnul de foc pentru populație.

Anunțuri

OFERTA DE VÂNZARE Legea 17/2014

Anul 2024

INFORMARE privind achizitia de abatoare mobile!

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VALEA AMPOIULUI - VALEA MURESULUI cu Sediu in Sibot, str. Principală, nr. 34, bl. P + 2, informează asupra faptului că solicitările de finanțare pentru achiziționarea abatoarelor mobile, submăsura 4.2, prin PNDR 2014-2020, pot fi depuse până pe data de 31 ianuarie 2019. Procesatorii din industria care doresc să acceseze fonduri pot depune cereri de finanțare online și pentru infiintarea sau modernizarea unităților de producție!

  • ANUNT!  Intabulare Sectorul 24 Tarlalele Margini, Parcul Cornului, Calea Ciorii: cuprins intre Calea Ciorii, Drumul Golfului, Calea Cimpului si Pasunea Margini
  • ANUNT PUBLIC , pentru cetățenii care au teren în țara NISIPURI , înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară!
  • ANUNT PUBLIC , catre toti producatorii agricoli de pe raza comunei Pianu care au culturi calamitate, pentru depunerea cererilor!  
  • ANUNT  - C ursuri GRATUITE de instruire pentru: fermierii și beneficiarii de plăți prin Măsura 6.1 și 6.3 AFIR!
  • Vicepresedinte ing. Emilian Telegariu - reprezentantul Asociatiei Crescatorilor de Albine pentru avizare si eliberare Certificat de producator
  • Asociatia Crescatorilor de Bovine - MONTANA PURCARETI - presedinte Carpinisan Savu

[/ Su_list]