Buget


  • Buget Local – detaliat pe anul 2015
  • HCL Nr. 106 din 23.11.2015 – privind implementarea proiectului “Extindere retele de apa si canal in comuna Pianu,judetul Alba”
  • HCL Nr. 107 din 23.11.2015 – privind implementarea proiectului “Modernizare gradinita sat Pianu de Jos,comuna Pianu,judetul Alba
  • Lista – obiectivelor de investitii pe anul 2015,cu finantare partiala sau integrala de la Bugetul Local repartizate
  • Registrul de Evidenta – a datoriei publici locale la data de 23.11.2015
  • Registrul de Evidenta – a garantiilor locale 23.11.2015