Formulare


  • Cerere-pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice
  • Cerere – declaratie de propria raspundere
  • Cerere – pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie/indemnizatiei lunare/sprijunului lunar si alocatiei de stat pentru copii
  • Cerere
  • Cerere
  • Cerere – Catre pimaria comunei Pianu
  • Cerere – pentru intocmirea anchetei sociale