Formulare


FOND FUNCIAR CADASTRU ȘI URBANISM, REGISTRUL AGRICOL

RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE

TAXE ȘI IMPOZITE

  • Declarația de impunere a unei taxe speciale de salubrizare
  • Cerere - pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice
  • Cerere - pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice
  • Cerere - declarație de proprie răspundere

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI STARE CIVILĂ

ANUL 2024

ANUL 2023

 

 

 

 

 

[Su_list]