Alte documente

 • HOTĂRÂREA nr. 58 din 16.03.2022 a CJSU Alba aprobare Regulament – aprobare Regulament de organizare si funcționare a punctului de informare Județean Alba, pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Lista puncte de lucru recenzori comuna Pianu;
 • Proces Verbal de afisare! – privind Încheierea Civilă Nr. 1635/CC/2021 prin care s-a admis validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local Pianu al d-lui Trif Florin.
 • ANUNT PUBLIC ! –  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/27.12.2018.
 • PRELUNGIRE STARE DE ALERTA document-2021-01-12-24534765-0-hotarare-cnsu-3-din-11-01-2021-prelungire-alerta
 • Circulara nr. 14441 din 14.10.2020 – privind prevederile și obligațiile instituite in perioada stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • Circulara nr. 12326 din 31.08. 2020 – cu privire la prevederile și obligațiile instituite prin actele normative referitoare la gestionarea situației COVID-19, emise în perioada 27 august – 01 septembrie

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ:       

Proiecte de Hotărâri 2022

Procese Verbale de ședință ale  Consiliului Local Pianu

Procese verbale 2022
 • Proces verbal – încheiat în data de 18.05.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces verbal – încheiat în data de 06.04.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.03.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 11.02.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal  – încheiat în data de 19.01.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2021
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.12.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 26.11.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.08.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 28.07.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.06.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 31.05.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.03.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.02.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.01.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2020
 • Proces Verbal – încheiat în data de 09.12.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 09.11.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 24.10.2020 în ședința de constituire a Consiliului Local Comuna Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.09.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.08.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.07.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.06.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 27.05.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 27.04.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 18.03.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.02.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.01.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu

Publicarea declarațiilor de căsătorie: