HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL COMUNA PIANU

Hotarari 2024

ANUL 2024

 

Hotărâri 2023

ANUL 2023

 • HOTĂRÂREA Nr. 118 din 19.12.2023 – privind Aprobare rectificare bugetară;
 • HOTĂRÂREA Nr. 117 din 19.12.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința de îndată  din luna decembrie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 116 din 12.12.2023– privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Pianu în Adunarea Generală a Asociaților ADI Salubris Alba, pentru a vota proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifelor
 • HOTĂRÂREA Nr. 115 din 12.12.2023– privind aprobare investiție „Extindere rețele de apă și canalizare în localitatea Pianu de Sus com. Pianu, Jud Alba” obiectivul„ Amenajare șanț din beton, între str. Gruiețe – Str. Bisericii”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 114 din 12.12.2023– privind Aprobare rectificare bugetară;
 • HOTĂRÂREA Nr. 113 din 12.12.2023 – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, județul Alba” aprobat pentru finanțare prin Programul Național „Anghel Saligny”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 112 din 12.12.2023 – privind Aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Reabilitare Moderată a clădirilor publice – clădirea Grădiniței Pianu de Sus”, Pianu de Sus, com. Pianu, jud Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 111 din 12.12.2023 – privind Aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiție „Reabilitare Moderată a clădirilor publice, Cămin Cultural Pianu de Sus, localizată în localitatea Pianu de Sus, str. Principală, nr. 237, jud. Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 110 din 12.12.2023 +Anexa – privind Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes public local pentru persoanele apte de muncă, beneficiari de ajutor social, pentru anul 2024;
 • HOTĂRÂREA Nr. 109 din 12.12.2023 – privind Aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru 2024;
 • Anexa 1 la HCL Nr. 109 din 12.12.2023
 • Anexa 2 la HCL Nr. 109 din 12.12.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 108 din 12.12.2023 + Anexă – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna decembrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 107 din 10.11.2023 – propunere atribuire teren prin ordinul prefectului;
 • HOTĂRÂRE Nr. 106 din 10.11.2023 – privind Aprobare rectificare  bugetară;
 • Anexă la HCL Nr. 106 din 10.11.2023
 • HOTĂRÂRE Nr. 105 din 10.11.2023 – privind Aprobarea participării la Programul Cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie, finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru entități publice, pentru obiectivul de investiții: „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu, în Comuna Pianu, Jud. Alba” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor;
 • HOTĂRÂRE Nr. 104 din 10.11.2023 – privind Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a comunei Pianu, ca urmare a reducerii cu 10 % a numărului de posturi pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023;
 • Anexe HCL Nr. 104 din 10.11.2023
 • Anexă la HCL Nr. 103 din 10.11.2023
 • HOTĂRÂRE Nr. 103 din 10.11.2023 – privind Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Pianu în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Salubris Alba, pentru a vota în următoarea întâlnire a acesteia;
 • HOTĂRÂRE Nr. 102 din 10.11.2023 – privind Aprobarea prețului de referință pentru valorificare masă lemnoasă;
 • Anexe 1-5 la HCL nr. 102 din 10.11.2023
 • HOTĂRÂRE Nr. 101 din 10.11.2023 – privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2023,  ianuarie și februarie 2024;
 • HOTĂRÂRE Nr. 100 din 10.11.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna noiembrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 99 din 23.10.2023– privind Aprobarea modificării și completării articolului 1 al HCL Pianu, nr. 15/11.02.2022;
 • HOTĂRÂRE Nr. 98 din 26.10.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința de îndată din luna octombrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 97 din 23.10.2023 – privind Aprobarea Protocolului de colaborare cu IPJ Alba prin Poliția Municipiului Sebeș și Postul de Poliție Comuna Pianu;
 • HOTĂRÂRE Nr. 96 din 23.10.2023 – privind Aprobarea modificării și completării părții dispozitive a HCL Pianu nr. 8 din 12.01.2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 95 din 23.10.2023 – privind Aprobarea modificării art. 1 din HCL Pianu, nr. 12 din 10.02.2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 94 din 23.10.2023 – privind Aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate și stabilire de spații pentru deșeuri – materiale de construcții, deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase;
 • HOTĂRÂRE Nr. 93 din 23.10.2023– privind Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a comunei Pianu;
 • Anexa 1 și 2 la HCL nr. 93 din 23.10.2023 – Organigrama și Satul de funcții primăria Comunei Pianu;
 • HOTĂRÂRE Nr. 92 din 23.10.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna octombrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 91 din 27.09.2023– privind Aprobare desemnare reprezentanți ai Consiliului Local Pianu, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus;
 • HOTĂRÂRE Nr. 90 din 27.09.2023+ Anexa – privind Aprobarea rectificării Bugetului Local, a Bugetului de Venituri Proprii pe anul 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 89 din 27.09.2023 – privind Aprobarea documentației necesare în vederea concesionării imobilului înscris în CF nr. 70251;
 • Anexa HCL Nr. 89 din 27.09.2023
 • HOTĂRÂRE Nr. 88 din 27.09.2023 – privind Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • HOTĂRÂRE Nr. 87 din 27.09.2023 – privind Aprobarea principalilor indicatorilor tehnico-economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • HOTĂRÂRE Nr. 86 din 27.09.2023+ Anexă – privind Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • HOTĂRÂRE Nr. 85 din 27.09.2023 + Anexe – privind Aprobarea înființării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • HOTĂRÂRE Nr. 84 din 27.09.2023+Anexă – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna septembrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 83 din 13.09.2023 – privind Acordarea unui mandat special în AGA Salubris Alba pentru aprobarea tarifelor distincte recalculate și ajustate;
 • HOTĂRÂRE Nr. 82 din 13.09.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința extraordinară din luna septembrie 2023;
 • Anexă HCL 82 din 13.09.2023
 • HOTĂRÂRE Nr. 81 din 03.08.2023 – privind Aprobare rectificare bugetară;
 • Anexă la HCL Nr. 81 din 03.08.2023
 • HOTĂRÂRE Nr 80 din 03.08.2023 – privind Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului: „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în județul Alba”, în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR, Pilonul I. Tranzacția Verde, Componenta C 1 , – Managementul apei, Investiția 3: „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente” Runda a 3-a;
 • HOTĂRÂRE Nr. 79 din 03.08.2023 – privind Aprobare Regulament pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu;
 • Anexă HCL  Nr. 79 din 03.08.2023 – Regulament privind procedura de acordare stimulent pentru casare autovehicul;
 • HOTĂRÂRE Nr. 78 din 03.08.2023+anexă – privind aprobare Atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pianu, jud. Alba;
 • HOTĂRÂRE Nr. 77 din 03.08.2023 – privind Aprobarea „Raportului de evaluare al proprietății imobiliare teren intravilan, suprafața de 99.910 mp” întocmit de evaluator;
 • HOTĂRÂRE Nr. 76 din 03.08.2023 – privind aprobare Acordare mandat special în Adunarea generală a Asociației „Apa Alba”;
 • HOTĂRÂRE Nr. 75 din 03.08.2023 – privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 74 din 03.08.2023+anexă – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna August 2023;
 • HOTĂRÂRE Nr. 73 din 12.07.2023 – privind neaprobarea sumei de plată anuală, la nivelul suprafețelor de pășune existente eligibile la APIA;
 • HOTĂRÂREA Nr. 72 din 12.07.2023 – privind aprobare rectificare bugetară;
 • ANEXĂ la HCL Nr. 72 din 12.07.2023 
 • HOTĂRÂREA Nr. 71 din 12.07.2023  – aprobare întocmire SF și PT pentru captare aducțiune, distribuție apă în localitatea Plaiuri;
 • HOTĂRÂREA Nr. 70 din 12.07.2023 – privind aprobare întocmire SF pentru Rețelele de apă și canalizare în localitatea Strungari;
 • HOTĂRÂREA Nr. 69 din 12.07.2023  – privind aprobare întocmire DALI pentru modernizare drum comunal DC 170 Strungari – Tonea;
 • HOTĂRÂREA Nr. 68 din 12.07.2023  – privind aprobare întocmire DALI pentru modernizare drum comunal DC 52 Purcăreți;
 • HOTĂRÂREA Nr. 67 din 12.07.2023 + Anexă – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna iulie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 66 din 20.06.2023 + Anexe – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție;
 • HOTĂRÂREA Nr. 65 din 20.06.2023 – privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare moderată a clădirilor publice, Clădirea școlii Gimnaziale Pianu de Sus, comuna Pianu, loc. Pianu de Sus, str. Principală, nr. 172, Jud Alba”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C10 – Fondul local;
 • Anexa 1 la HCL nr. 65 din 20.06.2023
 • Anexa 2 la HCL nr. 65 din 20.06.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 64 din 20.06.2023 – privind Aprobarea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Pianu în Adunarea Generală ADI „Apa Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 63 din 20.06.2023 – privind Aprobarea privind trecerea drumului forestier RÎUL MARE–ȘURIANU, în administrarea orașului Cugir, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 62 din 20.06.2023 + Anexa – privind Aprobarea atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 61 din 20.06.2023 – privind Aprobarea exprimării acordului pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Domeniilor Statului, în domeniul public al UAT Pianu și în administrarea Consiliului Local al comunei Pianu a imobilului, sediu al circumscripției sanitar veterinară;
 • HOTĂRÂREA Nr. 60 din 20.06.2023+ Anexa – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna iunie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 59 din 18.05.2023 – privind aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în județul Alba” în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare” în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR, Pilonul I. Tranzacția verde, Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3 : Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente;
 • HOTĂRÂREA Nr. 58 din 18.05.2023 – privind Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 100 din 20.12.2022, privind aprobare extindere cooperare cu Filiala Județeană Alba, ACOR;
 • HOTĂRÂREA Nr. 57 din 18.05.2023 + Anexă – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 56 din 18.05.2023 – privind Aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului DRUM FORESTIER RÂUL MARE- ȘUREANU;
 • HOTĂRÂREA Nr. 55 din 18.05.2023 – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE SISTEM RUTIER DRUM CALAMITAT VALEA LEII, DE LA KM 0+0.0 LA KM 0-260, ÎN SATUL STRUNGARI, COMUNA PIANU JUD. ALBA” și depunerea solicitării de finanțare la Compania Națională de Investiții;
 • Anexă HCL Nr. 55 din 18.05.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 54 din 18.05.2023 – privind Aprobarea înființare Bază sportivă pe imobilul înscris în CF nr. 78331, Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 53 din 18.05.2023 – privind Aprobarea înființării unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu a comunei Pianu, care aduce beneficii economice, sociale și financiare, pentru Comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 52 din 18.05.2023 – privind Aprobarea documentației necesare în vederea concesionării imobilului înscris în CF nr. 70251;
 • ANEXE HCL Nr. 52 din 18.05.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 51 din 18.05.2023 – privind Aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor mobile și imobile din domeniul privat al comunei Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 50 din 18.05.2023 – privind Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții, comuna Pianu;
 • ANEXE la HCL nr. 50 din 18.05.2023 – Organigramă și statul de funcții;
 • HOTĂRÂREA Nr. 49 din 18.05.2023 – privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 48 din 18.05.2023+Anexă – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna mai 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 47 din 25.04.2023+Anexe  – privind Aprobarea actualizării devizului general aprobat în cadrul Proiectului „Amplasarea stațiilor de reîncărcare a autovehiculelor electrice, în comuna Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 46 din 25.04.2023 – privind Aprobarea calculul îndemnizației aleșilor locali și a drepturilor salariale a aparatului de specialitate a primarului comunei Pianu, raportat la salariul minim garantat în plată aferent anului 2021;
 • HOTĂRÂREA Nr. 45 din 25.04.2023 – privind Aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului Valea Arieșului, prin includerea teritoriului Comunei Pianu, în parteneriat;
 • HOTĂRÂREA Nr. 44 din 25.04.2023 – privind Aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința de îndată din 25 aprilie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 43 din 20.04.2023+ Anexe – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 42 din 20.04.2023+Anexa – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 41 din 20.04.2023 – privind Aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința de îndată din 20 aprilie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 40 din 13.04.2023 – privind Aprobarea participării la Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr.39 din 13.04.2023 – privind Aprobarea plății cotizației către ALEA;
 • HOTĂRÂREA Nr. 38 din 13.04.2023+Anexe – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 37 din 13.04.2023+Anexe – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție;
 • HOTĂRÂREA Nr. 36 din 13.04.2023 – privind Aprobarea dezlipirii imobil teren înscris în CF nr. 70222 și CF nr. 70187;
 • HOTĂRÂREA Nr. 35 din 13.04.2023 – privind Aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024, cu indicele de inflației;
 • HOTĂRÂREA Nr. 34 din 13.04.2023+Anexe – privind Aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 33 din 13.04.2023 – privind aprobarea ordinii de zi a Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna aprilie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 32 din 16.03.2023 – privind Aprobarea modificării taxei de salubrizare la nivelul comunei Pianu, Jud. Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 31 din 16.03.2023 + Anexe – privind Aprobarea implementării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a școlilor din Comuna Pianu, jud Alba”;
 • Anexă HCL Nr. 31 din 16.03.2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 30 din 16.03.2023 + Anexă – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 29 din 16.03.2023 + Anexă – privind Aprobarea documentației tehnico – economice pentru investiția „Amenajare alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Pianu de Jos, Jud Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 28 din 16.03.2023 + Anexă – privind Aprobarea implementării proiectului „Amenajare alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Pianu de Jos, Jud Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 27 din 16.03.2023 + Anexă – privind Aprobarea atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pianu, județul Alba ;
 • HOTĂRÂREA Nr. 26 din 16.03.2023 – privind Aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Pianu și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 25 din 16.03.2023 – privind Aprobarea acordării a unui mandat special în adunarea Generală a Asociațiilor ADI Salubris Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 24 din 16.03.2023 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința ordinară din luna martie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 23 din 20.02.2023  – privind aprobarea proiectul „Extindere rețele apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba, Etapa a II-a, în vederea participării la apelurile de proiecte în cadrul Planului Național  de Redresare și Reziliență al României,  Componenta C1 – Managementul apei, investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
 • Anexa 1 și 2 la HCL Nr. 23 din 20.02.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 22 din 20.02.2023 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”
 • Anexa 2 la HCL Nr. 22 din 20.02.2023
 • HOTĂRÂREA Nr. 21 din 20.02.2023 – privind Neasumarea de către Comuna Pianu, a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli din România, pentru perioada 2023-2026;
 • HOTĂRÂREA Nr. 20 din 20.02.2023 – privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pianu în ședința de îndată din luna februarie 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 19 din 10.02.2023 – privind propunere atribuire teren prin ordinul prefectului;
 • HOTĂRÂREA Nr. 18 din 10.02.2023 – privind Aprobarea tarifului pentru paza pădurii;
 • HOTĂRÂREA Nr. 17 din 10.02.2023 – privind Aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT comuna Pianu, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 13093;
 • HOTĂRÂREA Nr. 16 din 10.02.2023 – privind Aprobarea participării comunei Pianu, județul Alba, la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală, din zona Văilor Ampoiului și Mureșului” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală , pentru perioada 2023-2027, în vederea susținerii proiectelor din Planul Național Strategic PAC (2023-2027);
 • HOTĂRÂREA Nr. 15 din 10.02.2023 – privind Aprobarea modificării Cărții Funciare Comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 14 din 10.02.2023 – privind Aprobarea introducerii în domeniu privat al comunei Pianu, a utilajelor obținute în urma licitației publice din 16.01.2023, pentru vânzarea bunurilor mobile aparținând debitoarei, Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • HOTĂRÂREA Nr. 13 din 10.02.2023 – privind Aprobarea prelungirii valabilității PUG-ului comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 12 din 10.02.2023 – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 11 din 10.02.2023 +Anexă  – privind Aprobarea Bugetului Local, a Bugetului de Venituri Proprii pe anul 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 10 din 10.02.2023 – privind desemnarea președintelui de ședință lunile martie, aprilie și mai 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 9 din 10.02.2023 + Anexa – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 10.02.2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 8 din 12.01.2023+ anexă – privind Aprobarea Regulamentului de vânzare masă lemnoasă și a prețului de vânzare masă lemnoasă, către populație și persoane juridice, din fondul forestier proprietate publică a comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 7 din 12.01.2023+ anexă – Aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea comunei Pianu, pentru anul de producție 2023;
 • HOTĂRÂREA Nr. 6 din 12.01.2023 – privind Aprobarea încetării aplicabilității art. 3 a Hotărârii Consiliului Local Pianu, nr. 8 din 19.01.2022
 • HOTĂRÂREA Nr. 5 din 12.01.2023 – privind Aprobarea acordării unui mandat special în adunarea generală a Asociației „Apa Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 4 din 12.01.2023 + Anexă – privind Aprobarea Planului de acțiune al comunei Pianu, privind serviciile sociale;
 • HOTĂRÂREA Nr. 3 din 12.01.2023 + Anexă – privind Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes public local pentru persoanele apte de muncă, beneficiari de ajutor social;
 • HOTĂRÂREA Nr. 2 din 12.01.2023 – privind Aprobarea Organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2023-2024.
 • HOTĂRÂREA Nr. 1 din 12.01.2023 + anexă – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 12.01.2023
Hotarari 2022

 ANUL 2022

 

Hotarari 2021

ANUL 2021

Hotarari 2020

ANUL 2020